Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego może obejmować uzyskanie dopłaty do rat, a także umorzenie części zobowiązania. Sprawdź, gdzie szukać pomocy w spłacie kredytu hipotecznego i dowiedz się, jakie warunki trzeba przy tym spełniać.

Masz problem w spłacie kredytu hipotecznego? Zobacz, co możesz zrobić:

 • Istnieje rządowa pomoc dla zadłużonych, którzy spłacają kredyt hipoteczny – możesz skorzystać m.in. z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w 2024 roku, z dopłat do rat kredytu, ale i z pożyczki czy z wakacji kredytowych.
 • Rządowy plan pomocy w ramach FWK przeznaczony jest dla kredytobiorców hipotecznych, którzy w wyniku m.in. bezrobocia znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Wakacje kredytowe w 2024 roku zostaną wprowadzone od kwietnia i będzie w ich przypadku obowiązywało kryterium dochodowe.
 • Pomocy w spłacie długu udzielają także banki – w ramach konsolidacji kredytowej, negocjowania warunków zobowiązania czy też udzielenia bankowych wakacji kredytowych.

Na jaką pomoc rządową w spłacie kredytów hipotecznych można liczyć?

W I kwartale 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zdecydowała się na podniesienie głównych stóp procentowych. Pomimo tego część kredytobiorców nie może spać spokojnie, ponieważ ich raty wzrastają. Chodzi oczywiście o kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR 3M. Wszystko dlatego, że jeszcze trzy miesiące temu stawka ta była niższa niż obecnie. Powody do zadowolenia mają z kolei kredytobiorcy mający zobowiązania z oprocentowaniem zmiennym opartym na WIBOR-ze 6M. Jego aktualizacja spowoduje, że raty będą mniejsze. Można je przeliczyć w kalkulatorze rat kredytu hipotecznego.

Nadal jednak płatności dokonywane przez kredytobiorców mogą i są zwykle dużo wyższe od tych, jakie były ich udziałem przy niskich stopach procentowych, panujących w czasie pandemii. Klienci banków znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na rządową pomoc w spłacie. Może ona polegać na:

 • Skorzystaniu ze wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zaoferowanego przez rząd;
 • Uzyskaniu rządowych wakacji kredytowych;
 • Wprowadzeniu nowego wskaźnika oprocentowania kredytów – następcą WIBOR-u(R) jest WIRON.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji. Jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz ten został utworzony w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są jednocześnie zobowiązani do regularnej spłaty kredytu hipotecznego. Mogą otrzymać dopłaty, dzięki czemu nie będą musieli martwić się o spłatę z własnej kieszeni pełnej raty. Te dopłaty to właściwie podlegające zwrotowi wsparcie finansowe na pokrycie rat. Fundusz w dużej mierze rozwiązuje problemy ze spłatą kredytu hipotecznego na długi czas.

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz otrzymać:

 • Wsparcie na spłatę rat – dopłaty do rat kredytów hipotecznych;
 • Pożyczkę na spłatę zadłużenia, nie wyższą niż 120 tys. zł;
 • Promesę, czyli możesz wnioskować do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia.

Rządowe wakacje kredytowe funkcjonowały jeszcze do końca 2023 roku, ale na 2024 rok również zaplanowano ich wprowadzenie. 5 marca 2024 roku premier Donald Tusk potwierdził, że projekt ustawy o rządowych wakacjach kredytowych został przyjęty przez Radę Ministrów. Nie wszyscy kredytobiorcy hipoteczni bez wyjątku skorzystają z przerwy w spłacie kredytu, jak to miało dotychczas miejsce.

Odsunięto w czasie zamianę wskaźnika referencyjnego WIBOR(R) na wskaźnik WIRON, który ma być bardziej odporny na zawirowania na rynkach finansowych.

Skorzystaj z dodatkowych pieniędzy w ramach kredytu gotówkowego

Alior Bank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Bank Pekao s.a. logo

Koszt kredytu:

Rata:

VeloBank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Zobacz więcej ofert

Przykład reprezentantywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów gotówkowych wynosi 10,35%. Okres obowiązywania umowy: 48 mies., całkowita kwota pożyczki: 20 000 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 4 298,97 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 298,97 zł. Spłata następuje w 48 ratach równych (annuitetowych). Kalkulacja została dokonana na dzień roku na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 3 mies., max. 10 lat
Maksymalne RRSO: 10,46%

Kto może skorzystać z rządowego wsparcia w spłacie kredytu?

Rządowe wsparcie w spłacie kredytu z Funduszu zarządzanego przez BGK przeznaczone jest dla osób, które spełniają poniższe warunki:

 • W dniu złożenia wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców co najmniej jeden z kredytobiorców musi mieć status osoby bezrobotnej.

 • Miesięczne koszty obsługi spłacanego kredytu mieszkaniowego muszą przekraczać 40 proc. dochodów (przed zmianą ustawy było to 50 proc.) osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.

 • Miesięczny dochód gospodarstwa domowego po odjęciu miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego nie może być wyższy niż 1940 zł (wcześniej było to 1522 zł) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1500 zł (wcześniej 1200 zł) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (dochód na jedną osobę).

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców złożyć mogą nie tylko osoby, które po prostu nie radzą sobie ze spłatą, lecz także takie, które sprzedały lub chcą sprzedać dom lub mieszkanie w kredycie, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę zobowiązania w całości. O pomoc z FWK trzeba starać się w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Jak uzyskać rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego?

Możesz uzyskać pomoc w spłacie kredytu hipotecznego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i spełniasz kryterium dochodowe. Musisz złożyć wniosek o takie ukierunkowane wsparcie w swoim banku. Jeśli zostanie ono przyznane, bezpośrednio na rachunek banku, w którym masz kredyt, otrzymasz dopłaty z FWK.

Zwróć uwagę na to, że rząd przygotowuje pewne zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zamierza uruchomić rządowe wakacje kredytowe na zupełnie nowych zasadach. Wiadomo już, jak mają się one kształtować.

Rząd Donalda Tuska zaproponował, by w przypadku dopłaty do kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zmianie uległa wysokość dopłat czy czas ich udzielania. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji znalazł się projekt ustawy, który zmienia zasady pomocy kredytobiorcom. Ma on nowelizować dwie ustawy:

 • ustawę o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej;
 • ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Obecnie przepisy dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pozwalają na uzyskanie zwrotnego wsparcia finansowego z przeznaczeniem na pokrycie rat kredytowych przez maksymalnie 36 miesięcy. Miesięcznie wypłacana jest maksymalnie kwota 2 tys. zł na rachunek kredytowy banku, w którym wnioskodawca ma uruchomiony kredyt.

Dzięki zaoferowanym zmianom czas wypłaty dopłat ma zostać wydłużony z 36 do 40 miesięcy i jednocześnie ma nastąpić wzrost maksymalnej wysokości miesięcznie udzielanego wsparcia do 3 tys. zł.

O dopłaty kredytowe, czyli o dofinansowanie do kredytów hipotecznych, będą mogły wystąpić osoby, w przypadku których stosunek wydatków związanych z obsługą, tj. ze spłatą miesięcznej raty będzie stanowił 40 proc. i więcej dochodu gospodarstwa domowego. Pomoc ma być wciąż dostępna, gdy miesięczny dochód pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, będzie nie wyższy od kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany mają dotknąć również rządowych wakacji kredytowych. Zgodnie z propozycjami rządu zawieszenie spłaty będzie możliwe raz na kwartał, jeśli średnia arytmetyczna wartości wskaźnika rata do dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przekracza 30 proc.

Taki wymóg nie będzie funkcjonował w przypadku kredytobiorców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18 roku życia, starsze – do 25 roku życia – o ile kontynuują naukę, lub bez względu na wiek, jeśli są dziećmi niepełnosprawnymi. Zgodnie z przedstawionym projektem zawieszenie w spłacie ma przysługiwać od 1 kwietnia 2024 roku.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

Aneks do umowy kredytowej Co może się zmienić w umowie kredytowej

Aneks do umowy kredytowej. Co może się zmienić w umowie kredytowej?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Wprowadzenie istotnych zmian do podpisanej już umowy kredytowej wymaga dopełnienia formalności. Podstawą jest zawarcie aneksu. Banki mogą naliczyć z tego tytułu...

Historia kredytowa co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu

Historia kredytowa – co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Przy zaciąganiu kolejnych kredytów i niektórych pożyczek pozabankowych informacje o nich są uwzględniane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). BIK nie tylko archiwizuje...

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego Czy jest obowiązkowe

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Czy jest obowiązkowe?

by | maj 5, 2024 | Gotówkowe | 0 Comments

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest formą jego zabezpieczenia, jednak chroni także samego kredytobiorcę. Jeśli bowiem z powodu zdarzeń losowych nie będzie on w...

Chwilówki bez BIK czy można zaciągnąć pożyczkę bez weryfikacji danych w BIK-u

Chwilówki bez BIK – czy można zaciągnąć pożyczkę bez weryfikacji danych w BIK-u?

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Zadłużenie | 0 Comments

Pożyczka bez BIK to opcja na otrzymanie finansowania dla osób, którym bank odmówił przyznania zwykłego kredytu gotówkowego. Co ciekawe, stanowi ofertę jedynie...

Skąd wziąć pieniądze Szybkie sposoby na zdobycie dodatkowej gotówki

Skąd wziąć pieniądze? Szybkie sposoby na zdobycie dodatkowej gotówki

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Zadłużenie | 0 Comments

Skąd wziąć pieniądze na dowolne cele, jak np. sfinansowanie wakacji, naprawy samochodu czy na zakup sprzętu RTV i AGD? Możesz sięgnąć po oszczędności, jeśli je...

Czy banki udzielają pożyczek dla zadłużonych Gdzie wziąć kredyt dla zadłużonych z komornikiem

Czy banki udzielają pożyczek dla zadłużonych? Gdzie wziąć kredyt dla zadłużonych z komornikiem?

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Zadłużenie | 0 Comments

Pożyczka dla zadłużonych jest produktem finansowym przeznaczonym dla osób, które mają niespłacone, przeterminowane długi, a niekiedy również i komornika na głowie....

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024 Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024. Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek!

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Najnowsza wersja ustawy antylichwiarskiej obowiązuje już od połowy grudnia 2022 roku. Niektóre z jej przepisów jednak weszły w życie dopiero 18 maja 2023 roku. Co się...

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Kredyt a pożyczka – czym różnią się względem siebie i jakie podobieństwa występują pomiędzy nimi? To produkty, które mogą spełniać podobne funkcje, ale nie są dokładnie...

Czym jest całkowity koszt kredytu Sprawdź jak obliczyć koszty kredytowania

Czym jest całkowity koszt kredytu? Sprawdź, jak obliczyć koszty kredytowania

by | kwi 24, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich płatności związanych z kredytem, wliczając w to prowizję, naliczone odsetki i inne opłaty. Kluczową informacją o koszcie...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Czy można odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki Jak to zrobić

Czy można odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki? Jak to zrobić?

by | kwi 23, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Odstąpienie od umowy kredytu gwarantują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zasadniczo masz 14 dni od chwili zawarcia umowy z bankiem czy firmą pożyczkową na...

Jak wybrać dobry kredyt gotówkowy Na co zwrócić uwagę

Jak wybrać dobry kredyt gotówkowy? Na co zwrócić uwagę?

by | kwi 23, 2024 | Gotówkowe | 0 Comments

Jak wybrać dobry kredyt gotówkowy? To pytanie stawiasz sobie, gdy rozważasz skorzystanie z oferty banku. Zobacz, na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego....

Czy trzeba zwrócić wsparcie w spłacie kredytu?

Należy podkreślić, że pomoc państwa w spłacie kredytu w ramach Funduszu Wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych jest pomocą zwrotną. Oznacza to, że uzyskane środki trzeba będzie zwrócić. Zwrot wsparcia rozpocząć musi się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia.

Spłata dokonywana ma być w 200 równych i nieoprocentowanych ratach – dotychczas odbywało się to w 144 ratach. W przypadku, gdy kredytobiorca spłaci 134 raty bez opóźnień, to pozostała część przyznanego wsparcia zostanie umorzona (dotychczas dało się umorzyć 44 raty przy regularnej spłacie 100 rat).

Sprawdź aktualną ofertę kart kredytowych

Co zrobić, gdy nie można spłacać kredytu?

Z pewnością wsparcie rządowe w spłacie czy wakacje kredytowe raz na kwartał stanowią pewną pomoc dla kredytobiorców, którzy z różnych powodów nie radzą sobie z uiszczaniem zgodnie z harmonogramem rat. Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych może okazać się jednak niewystarczająca. Jeśli wsparcie z FWK nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub jako kredytobiorca nie możesz się o nie ubiegać, możesz w inny sposób uzyskać pomoc.

Możesz skorzystać z takich alternatyw, jak:

 • Podjęcie negocjacji z bankiem kredytującym w sprawie zmiany warunków umowy – renegocjowanie może pomóc w zmniejszeniu miesięcznych rat czy w wydłużeniu okresu kredytowania. Sprawdź, jak skutecznie renegocjować umowę kredytu hipotecznego.

 • Refinansowanie kredytu hipotecznego, czyli działanie polegające na przeniesieniu kredytu do innego banku, który zaoferuje Ci lepsze, korzystniejsze warunki.

 • Konsolidacja kredytu, polegająca na połączeniu dwóch lub większej liczby zobowiązań w jedno, z mniejszą ratą, która wynika głównie z wydłużenia okresu kredytowania.

Nie uciekaj się do pożyczki online czy kredytu gotówkowego na spłatę kredytu hipotecznego, ponieważ zaciąganie jednego długu po to, by spłacić inny, to prosta droga do spirali zadłużenia, z której naprawdę bardzo trudno jest się wydostać.

Gdzie jeszcze szukać pomocy w trudnej sytuacji finansowej?

Pomoc rządowa i bankowa to jedno, ale niestety nie dla wszystkich są one dostępne. Co wtedy? Gdzie szukać pomocy w spłacie długów? Można wybrać się do doradcy finansowego, który przeanalizuje całą Twoją sytuację finansową, łącznie z wpływami i wydatkami, jakich dokonujesz co miesiąc. Wystarczy, że powiesz takiemu specjaliście, że szukasz pomocy w spłacie. Być może masz kartę kredytową czy limit w koncie, z których korzystasz, przez co ponosisz pewne koszty, a mógłbyś z tego zrezygnować. Doradca nauczy Cię, jak oszczędzać i w jaki sposób zarządzać swoim budżetem domowym, by móc polepszyć swoją sytuację finansową.

Na pytanie, czy jest ktoś, kto pomaga zadłużonym, trzeba odpowiedzieć, że takim podmiotem może być firma pożyczkowa działająca poza sferą bankową. W ofercie takich firm są pożyczki oddłużeniowe, które pozwalają na spłatę istniejącego długu, ale zachowaj ostrożność w korzystaniu z takich rozwiązań. Musisz mieć pewność, że w wyznaczonym przez pożyczkodawcę czasie będziesz w stanie spłacić swoje zobowiązanie.

Możesz spróbować również w swoim dotychczasowym banku zapytać o możliwość skorzystania z bankowych wakacji kredytowych. Niektóre instytucje dają swoim klientom taką możliwość. Zwykle warunkiem skorzystania z przerwy w spłacie jest brak opóźnień w spłacie wcześniejszych rat. Kolejną formą pomocy może być karencja w spłacie, czyli odroczenie w czasie spłaty części kapitałowej raty. Zmniejszy to miesięczne obciążenie.

Szukasz alternatywy? Poznaj naszą ofertę kredytów konsolidacyjnychPomoc w spłacie kredytu gotówkowego – na co można liczyć?

Problemy z regulacją spłaty kredytów mogą wystąpić w różnych sytuacjach, nie tylko w przypadku kredytów hipotecznych. Czy istnieje wsparcie rządowe dla spłaty kredytów gotówkowych? Niestety, nie. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców skupia się wyłącznie na osobach spłacających zobowiązania związane z mieszkaniem.

Jeśli napotykasz trudności w spłacie kredytu gotówkowego, istnieją jednak alternatywne rozwiązania. Na przykład, możesz rozważyć skorzystanie z usług konsolidacji w banku lub refinansowania kredytu. Banki oferują pomoc w spłacie zobowiązań w złotówkach poprzez swoje standardowe produkty finansowe. Warto zwrócić uwagę na aktualne promocje, które mogą wesprzeć Cię w uregulowaniu zadłużenia.

Co się stanie, jeśli nie spłacę kredytu hipotecznego?

Podczas podpisywania umowy kredytu hipotecznego, akceptujesz odpowiedzialność za wykorzystanie środków zgodnie z ustalonym planem oraz za terminową spłatę zgodnie z harmonogramem. W przypadku trudności w regulowaniu kolejnych rat, zaleca się ubieganie o wsparcie, np. z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Jeśli mimo podejmowanych działań w celu uzyskania pomocy z zewnątrz, jak również korzystania z ewentualnych wakacji kredytowych, nie jesteś w stanie uregulować kredytu hipotecznego, bank podejmie działania windykacyjne. Wysyłać będzie przypomnienia o konieczności uregulowania zobowiązań. Ignorowanie tych wezwań oraz unikanie kontaktu z bankiem może skutkować poważnymi konsekwencjami. Opóźnienie w spłacie zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co może uniemożliwić Ci uzyskanie kolejnego kredytu w przyszłości.

W ostateczności, jeśli próby nawiązania kontaktu z kredytobiorcą przez bank nie przyniosą rezultatów, kredytodawca może wypowiedzieć umowę kredytu i jednocześnie zażądać natychmiastowej spłaty całej kwoty zadłużenia. Sprawa zostanie wówczas skierowana do sądu i komornika, a dłużnik zostanie wpisany do rejestrów dłużników, takich jak BIG InfoMonitor i Krajowy Rejestr Długów (KRD).

Bank ma prawo do egzekucji swoich roszczeń zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości. Ostatnim etapem windykacji może być postępowanie egzekucyjne, które poprzedza procedura polubowna oraz sądowa. Komornik może zajść nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, a następnie sprzedać ją na licytacji komorniczej. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń banku.

Sprawdź aktualną ofertę darmowych pożyczek online

Sprawdź podobne artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Ile cyfr ma numer konta jak to sprawdzić

Ile cyfr ma numer konta – jak to sprawdzić?

by | maj 13, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Ile cyfr ma numer konta bankowego? Zasadniczo 26, a poszczególne sekwencje następujących po sobie liczb niekoniecznie są przypadkowe. Dodając do numeru rachunku kod PL,...

Konto oszczędnościowe w PKO BP jak założyć

Konto oszczędnościowe w PKO BP – jak założyć?

by | maj 12, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj | 0 Comments

W ofercie kont oszczędnościowych PKO Banku Polskiego dostępne są dwie propozycje rachunków. Zapoznaj się z ich warunkami, poziomem oprocentowania oraz kosztami...

Przelew SEPA co to jest przelew europejski SEPA jak działa i kiedy warto z niego korzystać

Przelew SEPA – co to jest przelew europejski SEPA, jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

by | maj 11, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego, którego możesz użyć do przekazania środków w euro na konto za granicą. W Polsce oferuje go większość banków. Sprawdź, co...

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

by | maj 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe | 0 Comments

Jak zamknąć konto BNP Paribas? O dziwo, nie możesz tego zrobić poprzez system transakcyjny. Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby zlikwidować rachunek bez...

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych?

by | maj 10, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych? Wbrew pozorom, to co miało oznaczać finansową ulgę, dla niektórych kredytodawców okazało się prawdziwą pułapką....

Wakacje kredytowe 2024 Kiedy i dla kogo

Wakacje kredytowe 2024. Kiedy i dla kogo?

by | maj 8, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić raty...