Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich płatności związanych z kredytem, wliczając w to prowizję, naliczone odsetki i inne opłaty. Kluczową informacją o koszcie kredytów, takich jak kredyt gotówkowy czy hipoteczny, jest RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania, która precyzyjnie określa procentowy koszt kredytu rocznie. Ważne jest zrozumienie różnicy między całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą zobowiązania.

Podczas przeglądania ofert na najtańsze kredyty gotówkowe, hipoteczne czy innego rodzaju, wielu klientów koncentruje się jedynie na wysokości oprocentowania. Jednakże, jest to dużym błędem, ponieważ według stopy oprocentowania naliczane są tylko odsetki, jakie płacisz przy każdej racie, ale nie jest to jedyny koszt, jaki w związku z tym ponosisz. Obraz tego, ile zapłacisz za dany kredyt, uzyskasz, jeśli sprawdzisz całkowite koszty kredytowania. Zobacz, jak kształtują się one w przypadku różnych zobowiązań.

Co to jest całkowity koszt kredytu?

Zdecydowana większość z nas przy ocenie atrakcyjności kredytów – gotówkowych czy kredytu mieszkaniowego lub samochodowego – zwraca uwagę na odsetki. Nie jest to jednak jedyny koszt, jaki możesz ponieść w związku z kredytowaniem.

Jeśli nigdy wcześniej nie wziąłeś żadnego zobowiązania z banku, możesz zwyczajnie nie wiedzieć, co to znaczy całkowity koszt kredytu. To jednak nic innego jak wszelkie wydatki, jakie ponosi kredytobiorca w związku z zawarciem umowy kredytowej.

Dokładną definicję całkowitego kosztu kredytu można znaleźć w ustawie o kredycie konsumenckim. Kształtują go w szczególności:

 • czynniki dotyczące wysokości rat: oprocentowanie, prowizja za udzielenie kredytu, marża banku;
 • koszty usług i produktów dodatkowych: ubezpieczenie kredytu, koszt wyceny nieruchomości, obsługa konta, wydanie karty (ich poniesienie zwykle jest niezbędne do otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej).

Widzisz zatem, że całkowity koszt kredytu jest pojęciem, które jako przyszły kredytobiorca musisz znać. Znajomość terminów związanych z zobowiązaniem bankowym umożliwia podjęcie świadomej i przede wszystkim możliwie najlepszej decyzji w Twojej sytuacji finansowej. Całkowity koszt kredytu pozwoli też na obiektywne porównanie ze sobą ofert i wybór takiej, która będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. To szczególnie istotne w przypadku zobowiązania mieszkaniowego. Kredyt hipoteczny to w końcu zobowiązanie na lata, które w dużym stopniu obciąża domowy budżet, dlatego należy traktować je poważnie. Zresztą kredyt gotówkowy także powinieneś zaciągać po rozważeniu i zestawieniu ze sobą różnych ofert, wybór pierwszego lepszego zobowiązania nie jest dobrym posunięciem.

Czy RRSO to całkowity koszt kredytu?

Przy ofertach kredytowych, niezależnie od ich rodzaju, podobnie jak w przypadku ofert pożyczek pozabankowych, ujawniana jest wysokość RRSO. Czym ono jest?

Zgodnie z definicją z ustawy o kredycie konsumenckim, rzeczywista roczna stopa oprocentowania to „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Zatem RRSO i całkowity koszt zobowiązania to jedno i to samo, pierwsza wartość wyrażana jest jednak w formie procentowej, a druga – kwotowej.

Wspomniana ustawa w ten sposób zobowiązuje kredytodawców do informowania klientów w rzetelny sposób na temat aktualnej wysokości całkowitego kosztu kredytu.

Sporo kredytobiorców popełnia błąd, uzależniając wybór zobowiązania od wysokości oprocentowania nominalnego. Nie uwzględnia ono bowiem większości opłat związanych z udzieleniem kredytu, jak choćby marża oraz stawka referencyjna.

Dlatego najważniejsze powinny dla Ciebie być rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowity koszt kredytowania. Na te dwie kwestie musisz zwrócić szczególną uwagę, wybierając zobowiązanie.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Wiemy już, czym jest całkowity koszt kredytu w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. Teraz omówimy sobie pokrótce, co wchodzi w całkowity koszt kredytu.

W większości banków jest on kształtowany przez takie elementy, jak:

 • Odsetki – każdy bank indywidualnie ustala oprocentowanie takiego zobowiązania. Zgodnie z zapisem Kodeksu cywilnego maksymalnie może wynieść dwukrotność odsetek ustawowych, a te wynoszą tyle, ile suma stopy referencyjnej i 3,5 proc.
 • Ubezpieczenie kredytu – to dodatkowy element, który podwyższa koszty kredytu. Choć nie jest obowiązkowe, to wiele banków od jego wykupienia uzależnia decyzję kredytową.
 • Prowizja od kredytu – podstawowa opłata pobierana przez każdy bank. Stanowi procent pożyczanej kwoty. W praktyce im wyższa suma kredytu, tym większa prowizja. Prowizja jest jednorazowa. Kwota opłaty może być doliczona do pierwszej raty lub podzielona na wszystkie raty i zawarta w sumach comiesięcznych spłat.
 • Opłata przygotowawcza – to cena wszystkich operacji koniecznych do udzielenia kredytu, takich jak przygotowanie dokumentów i umowy zobowiązania czy analiza zdolności.
 • Koszt zakupu produktów dodatkowych – opłaty za usługi dodatkowe, z których skorzystanie jest niezbędne do uzyskania zobowiązania bądź otrzymania go na korzystniejszych warunkach.

Na ostateczną wysokość kosztu kredytu wpływają różne zmienne, zależne od konfiguracji oferty. To między innymi wysokość udzielonego kredytu, która wpływa na odsetki czy prowizję, oraz wysokość opłat za dodatkowe zabezpieczenia spłaty. Ponadto wysokość kosztów kredytowania ulegnie zmianie, jeśli wybierzesz stałą lub zmienną stopę oprocentowania, a także tryb spłaty – w ratach malejących lub równych w okresie kredytowania. Nie bez znaczenia pozostaje okres spłaty.

Sprawdź aktualną ofertę kart kredytowych

Co nie jest wliczane do całkowitych kosztów kredytu?

Czy wszystkie koszty okołokredytowe będą wliczane do całkowitego kosztu kredytowania? Niekoniecznie. Dowiedz się, co nie stanowi rzeczywistego kosztu kredytu, ale wymaga sięgnięcia głębiej do kieszeni.

Do całkowitego kosztu kredytu nie są wliczane różnego rodzaju opłaty okołokredytowe, które trzeba ponieść na rzecz innych instytucji niż bank, aby otrzymać pożyczkę.

Bądź zatem przygotowany, że bank nie uwzględni takich kosztów, jak:

 • koszty opłat notarialnych – w przypadku kredytu hipotecznego są koniecznością,
 • opłaty wynikające z niewykonania zobowiązań nałożonych przez umowę kredytową,
 • koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty kredytu (jeśli rachunek jest prowadzony w innym banku niż bank kredytodawcy),
 • opłaty wynikające ze zmiany kursów walut (dotyczy kredytu walutowego),
 • opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń kredytu.

Najlepiej dopytaj przedstawiciela kredytowego o to, z jakimi kosztami jeszcze musisz się liczyć, a których nie uwzględnia całkowity koszt kredytu.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć?

by | maj 6, 2024 | Inwestuj,Lokaty,Podstawy finansów | 0 Comments

Produkty bankowe często generują znaczne koszty, szczególnie gdy pozostają nieużywane. Banki pobierają opłaty i prowizje zgodnie z własnymi taryfami, często bez naszej...

Aneks do umowy kredytowej Co może się zmienić w umowie kredytowej

Aneks do umowy kredytowej. Co może się zmienić w umowie kredytowej?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Wprowadzenie istotnych zmian do podpisanej już umowy kredytowej wymaga dopełnienia formalności. Podstawą jest zawarcie aneksu. Banki mogą naliczyć z tego tytułu...

Historia kredytowa co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu

Historia kredytowa – co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Przy zaciąganiu kolejnych kredytów i niektórych pożyczek pozabankowych informacje o nich są uwzględniane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). BIK nie tylko archiwizuje...

Czy można cofnąć przelew Jak i w którym banku wycofasz przelew

Czy można cofnąć przelew? Jak i w którym banku wycofasz przelew?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Zastanawiasz się, czy można cofnąć przelew? Pomyłkową płatność możesz anulować, ale tylko w niektórych bankach i jeśli zgłosisz problem w odpowiednim terminie. Musisz...

Zmiana konta bankowego jak krok po kroku przenieść konto do innego banku

Zmiana konta bankowego – jak krok po kroku przenieść konto do innego banku?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Przeniesienie konta do innego banku może okazać się szczególnie atrakcyjne, gdy znajdziesz lepszą ofertę. Po co przepłacać za prowadzenie rachunku, gdy to samo, a nawet...

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta?

by | kwi 30, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Wspólne konto bankowe może zostać założone przez osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz rozliczają podatki w Polsce. Dla banku...

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024 Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024. Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek!

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Najnowsza wersja ustawy antylichwiarskiej obowiązuje już od połowy grudnia 2022 roku. Niektóre z jej przepisów jednak weszły w życie dopiero 18 maja 2023 roku. Co się...

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Kredyt a pożyczka – czym różnią się względem siebie i jakie podobieństwa występują pomiędzy nimi? To produkty, które mogą spełniać podobne funkcje, ale nie są dokładnie...

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna?

by | kwi 27, 2024 | Karty bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Karta kredytowa to rodzaj karty, która umożliwia korzystanie ze środków należących do banku. Jest ona dostępna wyłącznie dla określonej grupy odbiorców. Mimo że karty...

Czym jest całkowity koszt kredytu Sprawdź jak obliczyć koszty kredytowania

Czym jest całkowity koszt kredytu? Sprawdź, jak obliczyć koszty kredytowania

by | kwi 24, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich płatności związanych z kredytem, wliczając w to prowizję, naliczone odsetki i inne opłaty. Kluczową informacją o koszcie...

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego?

by | kwi 24, 2024 | Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie ze sobą w jedno większe zobowiązanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaca się go według ustalonych rat...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Całkowity koszt kredytu hipotecznego

Wymienione wyżej koszty to nie jedyne, jakie przyjdzie Ci ponieść, jeśli weźmiesz kredyt hipoteczny. Musisz się liczyć z kosztami okołokredytowymi związanymi z opłatami naliczanymi przez bank oraz kosztami pozabankowymi, czyli należnościami dla wszystkich instytucji, do których trzeba wnieść opłatę w związku z zaciągnięciem pożyczki.

Ile tak naprawdę kosztuje kredyt hipoteczny? To nie tylko odsetki czy też prowizja naliczana za przystąpienie do zobowiązania.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego nie obejmuje kosztów okołokredytowych, do których zalicza się:

 • opłaty za kredyt w banku – m.in. koszt promesy kredytowej, opłata związana z wyceną nieruchomości lub inspekcją dokonywaną przez bank w mieszkaniu czy domu, prowizja, cross-selling (zakup dodatkowych produktów);
 • opłaty za kredyt u notariusza – opłata za przygotowanie aktu notarialnego oraz za jego odpis, opłata za ustanowienie hipoteki;
 • opłaty sądowe – opłata za wpis do księgi wieczystej hipoteki, plus dodatkowa opłata za założenie księgi wieczystej, jeśli nie została wcześniej założona;
 • opłaty w urzędzie skarbowym – podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • opłaty w agencji nieruchomości – prowizja dla pośrednika nieruchomości;
 • opłaty u ubezpieczyciela – składka ubezpieczeniowa do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Szukasz alternatywy? Poznaj naszą ofertę kredytów konsolidacyjnychOprócz wyżej wymienionych opłat przy obliczaniu całkowitego kosztu kredytu musisz dodatkowo uwzględnić:

 • koszt ubezpieczenia pomostowego, którym bank zabezpiecza kredyt w okresie między wypłatą środków a dokonaniem prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości;
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego;
 • oszacowanie lub wycenę nieruchomości przez eksperta.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego? Pomoże w tym proste w obsłudze, darmowe narzędzie, jakim jest kalkulator kredytowy. Podaj podstawowe parametry zaciąganego zobowiązania, a kalkulator pozwoli Ci określić szacunkowy koszt.

Kalkulator wskaże całkowity koszt kredytu hipotecznego wraz z rozbiciem go na poszczególne opłaty. Dzięki niemu nie trzeba już sumować opłat na kartce, co zdecydowanie ułatwia poprawne oszacowanie całkowitego kosztu.

Całkowity koszt kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy ze względu na swój charakter jest zobowiązaniem tańszym niż kredyt hipoteczny. W związku z jego otrzymaniem nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych opłat w instytucjach innych niż bank. Całkowity koszt kredytu przy kredycie gotówkowym w dużym stopniu kształtowany jest przez oprocentowanie, prowizję dla banku i koszt zakupu produktów dodatkowych, ale mogą się zdarzyć i inne koszty ponoszone w związku z jego zaciągnięciem.

Poza podstawowymi kosztami zobowiązania na wysokość dodatkowych należności dla banku może mieć wpływ choćby okres kredytowania – im dłuższy okres kredytowania, tym wyższy całkowity koszt kredytu. Tak jest jednak nie tylko w przypadku zobowiązania gotówkowego, lecz także przy każdym innym zobowiązaniu.

Bardzo duży wpływ na koszty ma schemat spłaty. Chodzi o to, czy będziemy spłacać kredyt w ratach równych czy malejących. Niższy koszt gwarantują raty malejące, gdyż w ich przypadku odsetki liczone są od zmniejszającej się części odsetkowej. Aby jednak zaciągnąć kredyt spłacany w ratah malejących, musisz mieć wyższą ogólną zdolność, ponieważ na samym początku będziesz spłacać najwyższe raty.

Kredyty gotówkowe zwykle spłaca się w ratach równych, gdzie każda rata jest taka sama przez cały okres kredytowania.

Całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny stanowi specyficzne zobowiązanie wśród innych ofert bankowych. Jest on przeznaczony celowo na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Jego celem jest połączenie kilku kredytów i pożyczek w jedno zobowiązanie w celu obniżenia miesięcznych kosztów spłaty.

Pamiętaj!
Wydłużenie okresu spłaty może skutkować niższą ratą, jednak wiąże się to ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu, co warto mieć na uwadze, decydując się na ten rodzaj kredytu.

Kredyt konsolidacyjny wymaga ostrożnego podejścia. Mimo pozornego obniżenia kosztów, w rzeczywistości jego koszt może okazać się wyższy niż suma kosztów wcześniejszych zobowiązań przed konsolidacją.

Na całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego wpływ mają czynniki takie jak:

 • odsetki,
 • prowizja,
 • ubezpieczenie kredytu.

Ponadto mogą pojawić się dodatkowe koszty, na przykład związane z wcześniejszą spłatą zobowiązań kredytowych. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego koniecznie należy dokładnie przeanalizować wszystkie warunki jego udzielenia.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Szacunkowy całkowity koszt kredytu to istotny parametr, na którym warto opierać decyzję o kredycie. Zastanawiasz się pewnie, jak dokładnie obliczyć ten koszt. Czy potrzebujesz skomplikowanego wzoru? Okazuje się, że nie. Wystarczy zsumować wszystkie opłaty składające się na całkowity koszt kredytu.

Przykładowo, dla kredytu hipotecznego w PKO BP ze zmiennym oprocentowaniem, zaciąganego w celu nabycia nieruchomości za 350 000 zł, przy wkładzie własnym 75 000 zł, parametry kredytu wyglądają następująco:

 • Kwota do spłaty: 676 069,87 zł
 • Rata miesięczna: 2 064,53 zł
 • RRSO: 9,01%
 • Oprocentowanie: 8,78%
 • Marża bankowa: 1,83%
 • Stawka bazowa: 6,95%
 • Prowizja: 0%
 • Całkowity koszt kredytu: 401 069,87 zł.

Natomiast dla kredytu gotówkowego na kwotę 20 000 zł na okres 4 lat (48 miesięcy) w Pekao SA, parametry prezentują się tak:

 • Oprocentowanie: 11,85%
 • Prowizja: 0%
 • Ubezpieczenie kredytu: 0 zł
 • Suma odsetek w okresie kredytowania: 5 209,72 zł
 • Całkowita kwota do spłaty kredytu: 25 209,72 zł.

Porównaj koszty kredytów gotówkowych w kwocie 20 000 złCzym różni się całkowity koszt kredytu od całkowitej kwoty kredytu?

Punktem wspólnym obu tych pojęć jest to, że zarówno całkowity koszt kredytu jak i całkowita kwota do zapłaty są zdefiniowane przez ustawę o kredycie konsumenckim. Jednak na tym podobieństwa się kończą.

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich kosztów, które będziesz musiał uregulować, decydując się na zaciągnięcie określonego kredytu. Obejmuje wszystkie opłaty, o których mowa powyżej.

Z kolei całkowita kwota kredytu to suma, którą rzeczywiście otrzymujesz od kredytodawcy na podstawie umowy o kredyt. Nie zawiera ona kosztów zobowiązania.

Podsumowując, dopiero zsumowanie obu tych kwot da Ci całkowitą kwotę do zapłaty, czyli parametr, który powinien Cię najbardziej interesować. Umiejętność rozróżnienia obu tych pojęć z pewnością przyda Ci się podczas zaciągania dowolnego zobowiązania w banku.

Jak zmniejszyć całkowity koszt kredytu?

Koszty kredytowe mogą być bardzo wysokie, ale istnieją sposoby na ich obniżenie. Oto kilka metod na zmniejszenie całkowitego kosztu:

 1. Porównuj różne oferty i wybierz tę, która oferuje najniższy możliwy całkowity koszt kredytowania.
 2. Negocjuj warunki kredytowe – posiadając dobrą historię kredytową i wysoką zdolność kredytową, możesz wynegocjować niższe oprocentowanie (marżę bankową) lub prowizję za udzielenie kredytu.
 3. Korzystaj z dodatkowych produktów bankowych – banki często oferują obniżenie kosztów, jeśli klient skorzysta z kilku produktów finansowych w tym samym banku.
 4. Zadbaj o swoją historię kredytową i zdolność kredytową – im lepsze są Twoje dane kredytowe, tym korzystniejsze warunki kredytowe możesz negocjować.
 5. Skróć okres kredytowania do minimum, zachowując możliwość spłaty miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej bez zbytniego obciążenia budżetu domowego.
 6. Wybierz raty malejące – taka opcja może obniżyć całkowity koszt kredytu, ale wymaga wysokiej zdolności kredytowej.
 7. Spłać kredyt przed terminem określonym w umowie – wcześniejsza spłata pozwoli zaoszczędzić na odsetkach.

Sprawdź aktualną ofertę darmowych pożyczek online

Sprawdź podobne artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Ile cyfr ma numer konta jak to sprawdzić

Ile cyfr ma numer konta – jak to sprawdzić?

by | maj 13, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Ile cyfr ma numer konta bankowego? Zasadniczo 26, a poszczególne sekwencje następujących po sobie liczb niekoniecznie są przypadkowe. Dodając do numeru rachunku kod PL,...

Konto oszczędnościowe w PKO BP jak założyć

Konto oszczędnościowe w PKO BP – jak założyć?

by | maj 12, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj | 0 Comments

W ofercie kont oszczędnościowych PKO Banku Polskiego dostępne są dwie propozycje rachunków. Zapoznaj się z ich warunkami, poziomem oprocentowania oraz kosztami...

Przelew SEPA co to jest przelew europejski SEPA jak działa i kiedy warto z niego korzystać

Przelew SEPA – co to jest przelew europejski SEPA, jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

by | maj 11, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego, którego możesz użyć do przekazania środków w euro na konto za granicą. W Polsce oferuje go większość banków. Sprawdź, co...

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

by | maj 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe | 0 Comments

Jak zamknąć konto BNP Paribas? O dziwo, nie możesz tego zrobić poprzez system transakcyjny. Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby zlikwidować rachunek bez...

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych?

by | maj 10, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych? Wbrew pozorom, to co miało oznaczać finansową ulgę, dla niektórych kredytodawców okazało się prawdziwą pułapką....

Wakacje kredytowe 2024 Kiedy i dla kogo

Wakacje kredytowe 2024. Kiedy i dla kogo?

by | maj 8, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić raty...