Odstąpienie od umowy kredytu gwarantują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zasadniczo masz 14 dni od chwili zawarcia umowy z bankiem czy firmą pożyczkową na rezygnację z zobowiązania. Zobacz jednak, w jaki sposób złożyć oświadczenie o odstąpieniu od kredytu i czy z takim działaniem wiążą się dodatkowe opłaty.

Odstąpienie od umowy kredytowej: Jak to zrobić?

Możliwość odstąpienia: Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Procedura odstąpienia:

 • Składanie oświadczenia: Jeśli chcesz zrezygnować z kredytu, konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w banku. Formularz do tego celu powinien być przekazany przez kredytodawcę wraz z umową.

Konsekwencje odstąpienia:

 • Zwrot środków: Po odstąpieniu od umowy, konieczne jest zwrócenie bankowi kwoty udzielonej w ramach kredytu lub pożyczki, wraz z odsetkami naliczonymi za okres korzystania z tych środków.

Sprawdź procedury w poszczególnych bankach: Warto zapoznać się z praktyką odstąpienia od umowy kredytowej w różnych bankach w Polsce, aby być świadomym procedur i wymogów obowiązujących w konkretnym przypadku.

Czy można odstąpić od umowy kredytowej?

Możliwość Rezygnacji z Kredytu lub Pożyczki

Jeśli podpisałeś umowę o kredyt lub pożyczkę zbyt pochopnie, istnieje możliwość zrezygnowania z niej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Jeśli Twoje zobowiązanie spełnia kryteria kredytu konsumenckiego, możesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej z bankiem lub firmą pozabankową.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, banki i firmy pożyczkowe są zobowiązane do przyjęcia wniosku konsumenta o odstąpienie od umowy kredytowej lub pożyczki. Kredyt konsumencki to zobowiązanie udzielane konsumentowi odpłatnie na kwotę nieprzekraczającą 255 550 zł, przeznaczone na cele osobiste.

Nieistotne, czy to kredyt gotówkowy, hipoteczny czy konsolidacyjny – rezygnacja z zobowiązania jest możliwa, jednak tylko w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Warto podkreślić, że przed 2017 rokiem nie było możliwe odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego na zasadach kredytów konsumenckich. Jednak obecnie, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017 r., można to zrobić w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Możliwe jest również odstąpienie od kredytu ratalnego na tych samych zasadach co od innych kredytów konsumenckich. Klient jednak musi zwrócić przedmiot, który został kupiony na raty.

Rozwiązanie umowy kredytowej zachodzi po złożeniu odpowiedniego wniosku, a rezygnacja jest możliwa jeszcze przed jego rozpatrzeniem.

Co jednak z odstąpieniem od umowy kredytu firmowego? Takie zobowiązanie nie podlega przepisom Ustawy o Kredycie Konsumenckim, ponieważ dotyczy przedsiębiorców, a nie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Dodatkowo, jego celem jest działalność gospodarcza, nie spełniając tym samym kryteriów kredytu konsumenckiego. Odstąpienie od kredytu firmowego nie jest gwarantowane przez prawo, jednak bank może uwzględnić taką możliwość w warunkach umowy

Szukasz alternatywy? Poznaj naszą ofertę kredytów konsolidacyjnychOdstąpienie od umowy kredytowej – podstawa prawna

Prawo do Odstąpienia od Umowy Kredytowej

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. gwarantuje konsumentom prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 tej ustawy, konsument może skorzystać z tego prawa bez podawania przyczyny.

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy mają obowiązek zawarcia umowy i wręczenia konsumentowi na trwałym nośniku stosownego wzoru odstąpienia od umowy. Termin ten jest zachowany, jeśli konsument przed upływem 14 dni złoży odpowiednie oświadczenie pod jednym z adresów wskazanych przez kredytodawcę lub pośrednika.

Jeśli konsument nie otrzymał informacji ani wzoru odstąpienia od umowy kredytowej, nadal może odstąpić w terminie 14 dni, ale liczony jest on od chwili dostarczenia wszystkich elementów umowy kredytowej, jak wymienione w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.

Ustawa o kredycie konsumenckim (art. 42 ust. 1) umożliwia również konsumentowi w każdym czasie i bez dodatkowych opłat wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny. Strony mogą ustalić termin wypowiedzenia, jednak nie może on być dłuższy niż miesiąc.

Poznaj Swoje Prawa i Obowiązki

Zanim zaciągniesz kredyt w banku, warto poznać swoje prawa i obowiązki jako kredytobiorcy. Zaciągając kredyt, zobowiązujesz się do terminowej spłaty zobowiązania wraz z odsetkami, a także do przestrzegania warunków umowy określonych przez bank. Zapoznanie się z tymi aspektami może pomóc w świadomym podejmowaniu decyzji finansowych i unikaniu potencjalnych problemów w przyszłości.

W jakim czasie można odstąpić od umowy kredytowej?

Termin na Rezygnację z Kredytu: 14 Dni

Wielu klientów banków i firm pożyczkowych nurtuje pytanie: w jakim terminie mogą zrezygnować z kredytu? Odpowiedź jest jednoznaczna: mają na to 14 dni. Jednakże, pojawia się istotne pytanie, jak ten okres liczyć. Czas rozpoczyna się od daty złożenia podpisu na umowie. Istnieje także wątpliwość, czy 14 dni liczonych jest roboczo czy kalendarzowo. Federacja Konsumentów wskazuje, że liczy się dni kalendarzowe, czyli bez wyłączenia sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Nawet jeśli klient zdecyduje się na złożenie odstąpienia od umowy kredytowej w 14. dniu po jej podpisaniu, kredytodawca ma obowiązek je uwzględnić. Aby mieć pewność co do nadania odstąpienia, zaleca się skorzystanie z listu poleconego. Potwierdzenie nadania odstąpienia z wyraźną datą oraz wymaganymi danymi odbiorcy jest kluczowe dla konsumenta.

W przypadku złożenia odstąpienia od umowy pożyczki w oddziale banku lub firmy pożyczkowej, warto poprosić o potwierdzenie tego faktu na piśmie.

Niezapomniane Wskazówki! Jeśli bank lub firma pożyczkowa nie dostarczy wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki, konsument nadal może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, ale liczonych od daty dostarczenia mu takiego wzoru.

Jak odstąpić od umowy kredytowej?

Procedura Odstąpienia od Umowy Kredytowej

W praktyce odstąpienie od umowy kredytu wymaga:

 • Wypełnienia Oświadczenia: Jest to zazwyczaj jednostronicowy dokument, w którym należy podać nazwę i numer umowy kredytowej, dane osobowe kredytobiorcy oraz adres korespondencyjny.

 • Złożenia Wniosku: Należy złożyć odpowiedni wniosek do banku lub firmy pożyczkowej, informując o zamiarze odstąpienia od umowy.

 • Podania Numeru Rachunku Bankowego: W oświadczeniu należy wskazać numer rachunku bankowego, na który bank przekaże kwotę równą poniesionym przez kredytobiorcę kosztom związanym z zawartą umową.

Warto odróżnić rozwiązanie i wypowiedzenie umowy od odstąpienia od niej. Rozwiązanie następuje na skutek porozumienia stron i może być dokonane w dowolnym momencie okresu spłaty zobowiązania, pod warunkiem zgody obu stron. Natomiast wypowiedzenie jest jednostronnym zakończeniem umowy, które może nastąpić w dowolnym momencie, jednak może się wiązać z poważnymi kosztami dla kredytobiorcy, niezwiązanymi z oprocentowaniem kredytu.

Odstąpienie od umowy kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy do kwoty 255 550 zł, udzielany konsumentom na podstawie Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim, jest zobowiązaniem objętym przepisami dotyczącymi odstąpienia od umowy w takim przypadku.

Procedura odstąpienia od kredytu gotówkowego wymaga złożenia do banku oświadczenia o odstąpieniu. Klient ma na to 14 dni od chwili podpisania umowy, tak jak przy wszystkich innych kredytach konsumenckich.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć?

by | maj 6, 2024 | Inwestuj,Lokaty,Podstawy finansów | 0 Comments

Produkty bankowe często generują znaczne koszty, szczególnie gdy pozostają nieużywane. Banki pobierają opłaty i prowizje zgodnie z własnymi taryfami, często bez naszej...

Aneks do umowy kredytowej Co może się zmienić w umowie kredytowej

Aneks do umowy kredytowej. Co może się zmienić w umowie kredytowej?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Wprowadzenie istotnych zmian do podpisanej już umowy kredytowej wymaga dopełnienia formalności. Podstawą jest zawarcie aneksu. Banki mogą naliczyć z tego tytułu...

Historia kredytowa co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu

Historia kredytowa – co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Przy zaciąganiu kolejnych kredytów i niektórych pożyczek pozabankowych informacje o nich są uwzględniane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). BIK nie tylko archiwizuje...

Czy można cofnąć przelew Jak i w którym banku wycofasz przelew

Czy można cofnąć przelew? Jak i w którym banku wycofasz przelew?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Zastanawiasz się, czy można cofnąć przelew? Pomyłkową płatność możesz anulować, ale tylko w niektórych bankach i jeśli zgłosisz problem w odpowiednim terminie. Musisz...

Zmiana konta bankowego jak krok po kroku przenieść konto do innego banku

Zmiana konta bankowego – jak krok po kroku przenieść konto do innego banku?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Przeniesienie konta do innego banku może okazać się szczególnie atrakcyjne, gdy znajdziesz lepszą ofertę. Po co przepłacać za prowadzenie rachunku, gdy to samo, a nawet...

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta?

by | kwi 30, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Wspólne konto bankowe może zostać założone przez osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz rozliczają podatki w Polsce. Dla banku...

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024 Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024. Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek!

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Najnowsza wersja ustawy antylichwiarskiej obowiązuje już od połowy grudnia 2022 roku. Niektóre z jej przepisów jednak weszły w życie dopiero 18 maja 2023 roku. Co się...

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Kredyt a pożyczka – czym różnią się względem siebie i jakie podobieństwa występują pomiędzy nimi? To produkty, które mogą spełniać podobne funkcje, ale nie są dokładnie...

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna?

by | kwi 27, 2024 | Karty bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Karta kredytowa to rodzaj karty, która umożliwia korzystanie ze środków należących do banku. Jest ona dostępna wyłącznie dla określonej grupy odbiorców. Mimo że karty...

Czym jest całkowity koszt kredytu Sprawdź jak obliczyć koszty kredytowania

Czym jest całkowity koszt kredytu? Sprawdź, jak obliczyć koszty kredytowania

by | kwi 24, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich płatności związanych z kredytem, wliczając w to prowizję, naliczone odsetki i inne opłaty. Kluczową informacją o koszcie...

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego?

by | kwi 24, 2024 | Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie ze sobą w jedno większe zobowiązanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaca się go według ustalonych rat...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Odstąpienie od umowy pożyczki

Podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, odstąpienie od umowy pożyczki online lub zawartej w formie standardowej, podpisanej z bankiem lub firmą pozabankową, jest możliwe w ciągu 14 dni od chwili jej podpisania, o ile pożyczka gotówkowa online mieści się w ramach prawnych dotyczących kredytów konsumenckich.

Należy jednak zauważyć, że darmowe chwilówki nie są uznawane za kredyty konsumenckie zgodnie z ustawą. Wobec tego, przepisy o odstąpieniu od umowy pożyczki nie mają na nie zastosowania. Zgodnie z art. 4 ustawy o kredycie konsumenckim, do umów, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą, nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Odstąpienie od umowy pożyczki jest możliwe na zasadach określonych w ustawie o kredycie konsumenckim, pod warunkiem, że pożyczka jest odpłatna. W przypadku odstąpienia, jeśli prowizja została już naliczona za udzielenie zobowiązania, firma powinna ją zwrócić klientowi.

Należy odróżnić wypowiedzenie umowy pożyczki od odstąpienia od niej. Odstąpienie to jednostronne oświadczenie klienta, które skutkuje uznaniem umowy za nieważną. Natomiast wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy o rozwiązaniu umowy, które następuje w przyszłości, zgodnie z określonym w umowie terminem wypowiedzenia.

Dłużnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty pożyczki i naliczonych odsetek za czas korzystania z niej w ciągu 6 tygodni od chwili wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę (zgodnie z art. 723 Kodeksu cywilnego).

Sprawdź aktualną ofertę kart kredytowych

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 lipca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, istnieje możliwość odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego. Najważniejsze kwestie związane z taką procedurą są następujące:

14 dni – tyle czasu masz na odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego, a okres ten liczony jest od chwili jej zawarcia. Możesz złożyć w ciągu 2 tygodni od momentu złożenia podpisu. Wskazuje na to art. 42 rzeczonej ustawy, a konsument nie musi przy tym podawać żadnej przyczyny, dla której chce odstąpić od zobowiązania.

Możliwe jest też odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego przed uruchomieniem środków.

Możliwe jest odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego nawet po upływie ustawowo określonego czasu dwóch tygodni – na pytanie, czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego po upływie 14 dni od chwili podpisania dokumentu bez ponoszenia konsekwencji finansowych, należy odpowiedzieć, że jest taka opcja. Jeśli np. bank nie dostarczył klientowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Należny jest zwrot prowizji – jeśli następuje odstąpienie od umowy, a prowizja za jego udzielenie została opłacona z góry, powinna zostać zwrócona klientowi przez bank.

Rezygnacja z kredytu hipotecznego powoduje, że odbiorca musi spłacić swoje zobowiązanie w ciągu 30 dni liczonych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli umowa o kredyt hipoteczny dostarczona przez bank nie zawiera informacji o prawie do odstąpienia, konsument będzie mógł od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów dokumentu. Termin na odstąpienie zostanie zachowany, o ile klient przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy pod adres wskazany przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta.

Ustawa Prawo bankowe wskazuje ponadto, jak wygląda wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego przez jednego z klientów. Zgodnie z art. 75a ust. 2 tej ustawy, jeśli mamy do czynienia z kredytem długoterminowym, udzielonym na okres dłuższy niż 12 miesięcy, kredytobiorca może wypowiedzieć taką umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu.

Odstąpienie od umowy kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie w jeden kredyt kilku innych zobowiązań. Czy można odstąpić od umowy kredytu konsolidacyjnego? Tak, jest to możliwe.

Odstąpienie od umowy kredytu konsolidacyjnego dokonywane jest na takich samych zasadach jak w przypadku innych kredytów konsumenckich, o ile jest on udzielany w kwocie do 255 550 zł. Jeśli kwota jest wyższa, a przy tym zobowiązanie ma zabezpieczenie hipoteczne, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o kredycie hipotecznym.

Wniosek odstąpienia od umowy kredytowej

Wniosek czy też oświadczenie odstąpienia od umowy kredytowej to prosty dokument, który w każdym banku może mieć jednak nieco inny wzór, podobnie jak w przypadku firm pożyczkowych i odstąpienia od umowy. Schemat powinien znaleźć się w dokumentach bankowych lub firmy pożyczkowej. Zwykle wniosek ten jest jednostronicowy i wymaga wpisania takich informacji, jak:

 • nazwa i numer umowy kredytowej,
 • dane personalne,
 • dane adresowe,
 • numer rachunku, na który bank powinien przesłać poniesione przez niego koszty związane z zawartą umową, np. zwrot prowizji.

Odstąpienie od umowy kredytu – wzór bankowy zawiera już wszystkie informacje o danych kredytodawcy. Wzór ten powinien być dołączony do umowy. Kredytobiorcy nie pozostaje więc nic innego, jak go wypełnić, podpisać i przesłać na adres banku lub przynieść go osobiście do wybranej placówki bankowej stacjonarnej, aby odstąpienie od umowy było skuteczne. Koszty nie powinny być przy tym naliczane przez bank.

Skutki odstąpienia od umowy kredytowej

Kredytobiorca może zastanawiać się nad tym, czym skutkuje wypowiedzenie umowy. Co dalej się dzieje w ramach standardowej procedury bankowej? Wśród skutków dokonania odstąpienia są:

 • Utrata mocy prawnej umowy kredytowej – to podstawowy skutek odstąpienia od umowy, związany z tym, że zapisy w niej zawarte przestają obowiązywać strony.
 • Obowiązek oddania do banku całej pożyczonej kwoty pieniędzy – to oczywiste, że bank stawia w stan wymagalności dług wynikający z kredytu, jeśli decydujesz się na wypowiedzenie umowy.
 • Obowiązek zwrotu do banku należnych odsetek za każdy dzień dysponowania kredytem – poza odsetkami klient nie oddaje najczęściej do banku żadnych dodatkowych opłat. Na pytanie więc, ile naprawdę kosztuje odstąpienie od umowy kredytu, należy odpowiedzieć, że nie powinno to nic kosztować. Banki nie mają prawnego umocowania do naliczania jakichkolwiek kosztów specjalnych – opłat czy prowizji – z tytułu odstąpienia od kredytu. Instytucje finansowe nie mogą żądać od klienta tzw. odstępnego.
 • Kredytobiorca czy pożyczkobiorca, którzy odstępują od umowy kredytowej lub pożyczkowej, zobowiązani są do zwrotu kwoty pobranych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami dla banku czy firmy w ciągu 30 dni od odstąpienia.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, jak mają się do siebie odstąpienie od umowy pożyczki i brak spłaty kredytu. Bank czy firma pożyczkowa mogą podjąć wówczas działania windykacyjne zmierzające do odzyskania odpowiedniej kwoty pożyczonego kapitału.

Skorzystaj z dodatkowych pieniędzy w ramach kredytu gotówkowego

Alior Bank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Bank Pekao s.a. logo

Koszt kredytu:

Rata:

VeloBank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Zobacz więcej ofert

Przykład reprezentantywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów gotówkowych wynosi 10,35%. Okres obowiązywania umowy: 48 mies., całkowita kwota pożyczki: 20 000 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 4 298,97 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 298,97 zł. Spłata następuje w 48 ratach równych (annuitetowych). Kalkulacja została dokonana na dzień roku na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 3 mies., max. 10 lat
Maksymalne RRSO: 10,46%

Odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji

Klient nie powinien nic płacić za odstąpienie. Banki nie mają żadnych uprawnień do naliczenia z tego tytułu jakiejkolwiek kary czy dodatkowej prowizji. Co więcej, zobowiązane są zwrócić poniesione przez klienta koszty związane z zawarciem umowy. Wszystko przez to, że zgodnie z przepisami taka umowa uznawana jest po prostu za niezawartą. Nie ma znaczenia, czy chodzi o kredyt bankowy udzielony w placówce, kredyt przez internet czy pożyczkę pozabankową.

Jeśli przy podpisywaniu umowy kredytowej zobowiązałeś się do zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu, to wiedz, że technicznie kredytodawca nie powinien naliczać Ci żadnych opłat za odstąpienie od umowy. Musisz jedynie odstąpić od niej w terminie do 14 dni od jej zawarcia. Wówczas, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, bank czy instytucja pożyczkowa muszą zwrócić Ci wszystkie koszty poniesione w związku z zaciągniętym kredytem lub pożyczką. Ty z kolei musisz zapłacić do banku czy firmy pożyczkowej wyłącznie odsetki za kilka dni, przez które dysponowałeś nie swoimi środkami finansowymi.

Oznacza to, że jeśli przy wypłacie kredytu bank naliczył prowizję w kwocie np. 100 zł, to będzie musiał Ci ją zwrócić. Natomiast zwrotowi nie podlegają zasadniczo niektóre koszty okołokredytowe ponoszone przez kredytobiorców, np. opłaty notarialne. Zwrotowi nie będzie, rzecz jasna, podlegała prowizja, która zgodnie z umową miała być doliczana do rat, więc nie została pobrana w momencie podpisywania.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Aneks do umowy kredytowej – co może się zmienić w umowie?

Odstąpienie od umowy kredytu w wybranych bankach

Banki w Polsce przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ratalnych, odnawialnych czy hipotecznych oraz wszelkich innych zobowiązań muszą stosować się do istniejących przepisów polskiego prawa, w tym Prawa bankowego, ustawy o kredycie hipotecznym czy ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli chcesz wiedzieć, czy stać Cię na zaciągnięcie kredytu, posłuż się naszym kalkulatorem zdolności kredytowej do kredytu gotówkowego czy odpowiednim kalkulatorem dla kredytu hipotecznego.

Skupimy się jednak teraz na tym, jak wygląda odstąpienie od umowy kredytowej w wybranych bankach w Polsce.

Sprawdź, jak wygląda odstąpienie od umowy w wybranych bankach w Polsce.

Odstąpienie od umowy kredytu PKO BP

Wraz z umową kredytową klient otrzymuje wzór pozwalający na odstąpienie od umowy kredytu PKO BP. Bank ten wymaga wpisania do wzoru oświadczenia o rezygnacji z zobowiązania danych osobowych, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, numeru umowy i daty jej zawarcia.

Właściwie dokument ten jest nazwany oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kredytowej, wypowiedzeniem lub rezygnacją z umowy. W oświadczeniu powołujesz się na przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, które umożliwiają Ci odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Po uzupełnieniu należy go wysłać na adres PKO BP lub złożyć w oddziale PKO BP. W przypadku kredytu na karcie kredytowej lub linii kredytowej można złożyć takie oświadczenie w trybie online, przez aplikację iPKO lub bankowość elektroniczną.

Odstąpienie od umowy kredytowej w Alior Banku

Odstąpienia od umowy kredytowej w Alior Banku można dokonać na podstawie stosownego oświadczenia, ze wskazaniem danych osobowych, miejsca zamieszkania, rodzaju i numeru umowy i daty jej zawarcia. Możliwe jest też odstąpienie od zobowiązania ratalnego.

Alior Bank stosuje się przy tym do wymogów ustawy o kredycie konsumenckim. By odstąpić od umowy, skontaktuj się z placówką Alior Banku, partnerem handlowym lub infolinią banku pod numerem telefonu 19 502 (tylko w przypadku kredytów czy pożyczek ratalnych).

Odstąpienie w formie stosownego oświadczenia możesz złożyć w Alior Banku:

 • listownie na adres korespondencyjny banku: Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38 D 02-232 Warszawa, na druku załączonym do umowy kredytowej lub napisanym odręcznie;
 • elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-18375-10021-DTBRC-21. W tym przypadku zrób to na druku załączonym do umowy kredytowej lub napisz odręcznie.

Alior Bank deklaruje, że odstąpienie od umowy kredytowej można nie tylko złożyć na druku bankowym, lecz także napisać odręcznie. W przypadku odstąpienia od zobowiązania uruchomionego przez Alior Bank spłata całkowitej kwoty wraz z naliczonymi od tej sumy odsetkami należnymi za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty powinna zostać dokonana do 30 dni od daty złożenia dyspozycji odstąpienia.

Odstąpienie od umowy kredytu w mBanku

Do odstąpienia od kredytu mBank wymaga wypełnienia, podpisania i przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej na adres korespondencyjny mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w sekcji przydatnych dokumentów na stronie mBanku. W oświadczeniu tym wpisujesz:

 • nazwę i numer umowy kredytowej;
 • dane kredytobiorcy: imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer paszportu, adres zamieszkania;
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu;
 • dzień zawarcia umowy kredytowej;
 • numer rachunku bankowego, na który mBank ma przelać koszty związane z zawartą umową kredytową;
 • datę i podpis kredytobiorcy.

Rezygnacja z kredytu w mBanku może być też złożona elektronicznie.

W przypadku kredytu gotówkowego w mBanku powinieneś przyjąć do wiadomości, że umowa zostanie rozwiązana po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia, który liczony jest od dnia otrzymania przez bank pisemnego wypowiedzenia. Ty jako kredytobiorca jesteś zobowiązany do spłaty zadłużenia najpóźniej w ostatnim dniu okresu tego wypowiedzenia. Naliczenie i zaksięgowanie odsetek od wykorzystanego zobowiązania nastąpi w dniu upływu terminu wypowiedzenia.

Zobacz ranking najlepszych kont osobistych!

Odstąpienie od umowy kredytu w Santander Bank Polska

W Santander Bank Polska również możliwe jest zrezygnowanie z kredytu. Odstąpienie od umowy wymaga wypełnienia oświadczenia wraz z podaniem imienia i nazwiska klientów, numeru PESEL i danych kontaktowych.

Poza tym odstąpienie w banku Santander musi zawierać numer umowy, datę jej zawarcia oraz czytelny podpis kredytobiorcy. Klient składa oświadczenie w oddziale instytucji, u pośrednika kredytowego lub przesyła na adres instytucji bankowej.

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej w trybie opisanym w regulaminie bankowym za pośrednictwem infolinii albo przez złożenie pisemnego oświadczenia – w terminie 21 dni od daty otrzymania potwierdzenia jej zawarcia.

Odstąpienie od umowy w Credit Agricole

Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy Credit Agricole – także jeśli chodzi o kredyt ratalny – w terminie 14 dni od chwili jej zawarcia. Formularz odstąpienia dostępny jest również na stronach internetowych banku. Należy w nim podać:

 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • numer i rodzaj umowy kredytowej,
 • czytelny podpis.

Formularz można złożyć listownie – wysyłając oświadczenie na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A.; ul. Legnicka 48 bud. C-D; 54-202 Wrocław, osobiście w placówce stacjonarnej Credit Agricole bądź też listownie czy osobiście w sklepie, w którym klient kupił towar na raty. Formularz odstąpienia od umowy kredytowej w Credit Agricole bank dostarcza wraz z umową, ale możesz go pobrać również ze strony Credit Agricole.

Wpłynięcie odstąpienia od umowy kredytowej potwierdzisz za pośrednictwem:

 • odwiedzin w placówce Credit Agricole,
 • formularza internetowego,
 • CA24 Infolinii.

Odstąpienie od umowy kredytowej w Pekao SA

W przypadku banku Pekao SA masz prawo, tak jak w pozostałych instytucjach, do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Taką sprawę załatwisz:

 • w serwisie internetowym Pekao24,
 • aplikacji PeoPay,
 • za pośrednictwem konsultanta infolinii,
 • osobiście w oddziale.

Kiedy warto zdecydować się na odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki?

Zdarza się, że pożyczkę czy kredyt zaciągasz pod wpływem impulsu, spontanicznie, nie zastanawiając się zbyt długo nad konsekwencjami i nad tym, czy taki produkt rzeczywiście jest Ci potrzebny. W szczególności w firmach pożyczkowych można wziąć chwilówkę nawet w ciągu kilkunastu minut od momentu złożenia wniosku i weryfikacji tożsamości.

Pożyczki online umożliwiają uzyskanie pieniędzy bez wychodzenia z domu. Jednak banki także coraz częściej mają takie propozycje dla swoich klientów. W wielu przypadkach są one uproszczone do niezbędnego minimum.

Jednak po czasie, kiedy do głosu dochodzi zdrowy rozsądek, może się okazać, że żadnej pożyczki tak naprawdę nie potrzebujesz. Nie musisz podejmować się jej spłaty, ponieważ możesz posłużyć się oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Analogicznie działa to w przypadku kredytu bankowego. Kiedy warto zdecydować się na odstąpienie od umowy? Rozważenie tej kwestii jest wskazane w przypadkach:

 • zbyt pochopnego zaciągnięcia zobowiązania,
 • zaciągnięcia kredytu na gorszych warunkach niż te oferowane przez inny bank,
 • niezapoznania się ze wszystkimi warunkami kredytowania w sposób należyty.

Czasami składasz wniosek o kredyt w jednym banku, podczas gdy już za kilka dni inna instytucja ogłasza promocję na to samo zobowiązanie. Nie musisz żałować straconej okazji – w takim przypadku składasz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oddajesz do banku pożyczoną kwotę i składasz wniosek o kredyt w innej instytucji.

Sprawdź aktualną ofertę darmowych pożyczek online

Najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieją sytuacje, w których prawo do odstąpienia od umowy kredytu nie ma zastosowania?

Tak, prawo do odstąpienia od umowy kredytowej czy pożyczkowej gwarantowanej na mocy ustawy o kredycie konsumenckim nie będzie miało zastosowania do pożyczek pozabankowych udzielanych bezpłatnie, bez odsetek i innych opłat. Taka pożyczka nie jest bowiem postrzegana jako kredyt konsumencki i nie spełnia wymagań do tego, by można było wypowiedzieć jej umowę w trybie przewidzianym w przywołanej ustawie. Nie można też odstąpić od umowy kredytu, jeśli bank dostarczył uprzednio klientowi formularz odstąpienia wraz z umową, a minęło już 14 dni od jej zawarcia.

Czy istnieją opłaty dodatkowe związane z odstąpieniem od umowy kredytu?

Nie, odstąpienie od umowy kredytu nie powinno pociągać za sobą dodatkowych opłat i prowizji, o ile zostanie dokonane w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Musisz jednak zwrócić do banku udzieloną pożyczkę czy kredyt, a także zapłacić odsetki za czas, kiedy korzystałeś z zobowiązania.

Co się dzieje z już zapłaconymi ratami po odstąpieniu od umowy kredytu?

Zasadniczo odstąpienie od umowy kredytowej jest możliwe na samym początku, od chwili jej zawarcia, czyli w ciągu 14 dni. Jeśli zaciągasz np. kredyt gotówkowy, to jest on spłacany miesięcznie, więc przy wypowiadaniu umowy nie będzie jeszcze spłacany. W innym przypadku, np. wtedy, gdy bank nie przekazał Ci wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zrobi to nawet wiele miesięcy po uruchomieniu kredytu, nadal będziesz mógł złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niego. Wtedy spłacone już raty są odliczane od sumy, jaką musisz spłacić do banku wraz z odsetkami za czas, kiedy korzystałeś z kredytu.

Czy odstąpienie od umowy kredytu wpływa na moją zdolność kredytową w przyszłości?

Jak mają się do siebie możliwość odstąpienia od umowy kredytu a BIK? Banki zobowiązane są do przekazywania do BIK-u wszelkich informacji o udzielonych kredytach i pożyczkach oraz o trybie ich spłaty. Jeśli jednak na krótko po podpisaniu umowy odstępujesz od niej, niewykluczone, że bank nie zdąży przekazać danych o niej. Ma na to 7 dni. W przeciwnym wypadku przy odstąpieniu od umowy kredytowej uważana jest ona za niebyłą i nie powinno to wpływać w żadnym stopniu na Twoją zdolność kredytową w przyszłości.

Czy istnieje możliwość negocjacji z instytucją finansową w celu zminimalizowania kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytu?

Odstąpienie od umowy kredytu z gruntu rzeczy nie pociąga za sobą żadnych opłat i prowizji rekompensacyjnych dla kredytodawcy. Oddajesz do banku kwotę zobowiązania, jaką otrzymałeś i ewentualnie odsetki naliczone za czas korzystania ze środków. Nie ma więc powodu do negocjowania z instytucją finansową w celu zminimalizowania kosztów z tym związanych.

Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy kredytu po upływie określonego terminu, a jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Generalnie, ustawa o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcom 14 dni od momentu zawarcia umowy kredytowej na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny i bez dodatkowych konsekwencji natury prawnej czy finansowej. Zdarza się jednak, że będziesz miał znacznie więcej czasu. Stanie się tak, jeśli bank nie dostarczy Ci wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt. Wtedy będziesz mieć na odstąpienie 14 dni od momentu, kiedy bank dopełni tego obowiązku.

Sprawdź podobne artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Ile cyfr ma numer konta jak to sprawdzić

Ile cyfr ma numer konta – jak to sprawdzić?

by | maj 13, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Ile cyfr ma numer konta bankowego? Zasadniczo 26, a poszczególne sekwencje następujących po sobie liczb niekoniecznie są przypadkowe. Dodając do numeru rachunku kod PL,...

Konto oszczędnościowe w PKO BP jak założyć

Konto oszczędnościowe w PKO BP – jak założyć?

by | maj 12, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj | 0 Comments

W ofercie kont oszczędnościowych PKO Banku Polskiego dostępne są dwie propozycje rachunków. Zapoznaj się z ich warunkami, poziomem oprocentowania oraz kosztami...

Przelew SEPA co to jest przelew europejski SEPA jak działa i kiedy warto z niego korzystać

Przelew SEPA – co to jest przelew europejski SEPA, jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

by | maj 11, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego, którego możesz użyć do przekazania środków w euro na konto za granicą. W Polsce oferuje go większość banków. Sprawdź, co...

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

by | maj 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe | 0 Comments

Jak zamknąć konto BNP Paribas? O dziwo, nie możesz tego zrobić poprzez system transakcyjny. Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby zlikwidować rachunek bez...

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych?

by | maj 10, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych? Wbrew pozorom, to co miało oznaczać finansową ulgę, dla niektórych kredytodawców okazało się prawdziwą pułapką....

Wakacje kredytowe 2024 Kiedy i dla kogo

Wakacje kredytowe 2024. Kiedy i dla kogo?

by | maj 8, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić raty...