Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie ze sobą w jedno większe zobowiązanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaca się go według ustalonych rat miesięcznych. Czy jednak możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego? Czy można oddać taki dług wcześniej, niż przewiduje to umowa kredytowa? Sprawdź to!

Zaciągnąłeś kilka różnych kredytów i pożyczek? Wiesz, że Twoja sytuacja finansowa może się wkrótce pogorszyć i nie będziesz w stanie ich wszystkich regulować o czasie? Jest rozwiązanie Twojego problemu – kredyt konsolidacyjny. Zanim jednak zdecydujesz się na niego, sprawdź czym jest kredyt konsolidacyjny.

Najprościej rzecz ujmując, to kredyt łączący ze sobą kilka innych zobowiązań. Wcześniejsze są spłacane przez bank udzielający Ci kredytu konsolidacyjnego.

W efekcie pozostaje Ci jeden kredyt do spłaty, z reguły z niższą ratą miesięczną, która zwykle wynika z wydłużenia okresu kredytowania. Czy możesz dokonać wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego, jeśli z czasem Twoja sytuacja finansowa się poprawi?

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest możliwa?

Nawet wtedy, gdy zaciągnąłeś najlepszy kredyt konsolidacyjny w danym czasie, z czasem może on zbyt mocno zacząć ciążyć na Twoim domowym budżecie. Ponadto, rzecz jasna, obniża on Twoją zdolność, co być może nie pozwoli Ci na zaciągnięcie kolejnego pożądanego kredytu, np. hipotecznego.

Zaciągając kredyt konsolidacyjny, zobowiązujesz się go spłacać według określonych rat kapitałowo-odsetkowych, w odstępach comiesięcznych. Czy jednak w razie np. nagłego napływu gotówki będziesz mógł pozbyć się go przed terminem wskazanym w umowie kredytowej z bankiem?

Czy kredyt konsolidacyjny można zwrócić wcześniej? Sięgnij po zapisy umowne, a dowiesz się, jakie są warunki wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego. W postanowieniach tych powinna być opisana pełna procedura w takim wypadku.

W dużej mierze sama możliwość wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego zależy od tego, w jakiej formie został udzielony. Może być to gotówkowy kredyt konsolidacyjny czy hipoteczny kredyt konsolidacyjny, wymagający od klienta banku ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego.

W pierwszym przypadku kredyt konsolidacyjny gotówkowy będzie mógł zostać uznany za kredyt konsumencki, udzielony osobie fizycznej na pokrycie jej własnych potrzeb, niezwiązanych przy tym z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile jego kwota nie przekracza progu 255 550 zł.

Takie kredyty podlegają przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Art. 48 tej ustawy stanowi, że klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części zobowiązania przed terminem określonym w umowie, a bank nie może uzależniać tego prawa od jego wcześniejszego poinformowania przez konsumenta.

Uwaga!
Jako że wskazana ustawa o kredycie konsumenckim zaczęła obowiązywać 18 grudnia 2011 roku, dopiero od tej chwili klienci mają ustawowo zagwarantowane prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Wszyscy ci, którzy wcześniej zaciągnęli takie zobowiązania, nie są objęci zapisami przedstawionej umowy, co nie oznacza, że nie mogą mieć prawa do przedterminowej spłaty kredytu konsolidacyjnego.

Jeśli jednak kredyt konsolidacyjny ma zabezpieczenie w formie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, wówczas wcześniejsza spłata również będzie możliwa, ale na podstawie innych przepisów.

Źródłem prawodawstwa jest wówczas Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W rozdziale 5 wskazano, jak może być zrealizowana spłata kredytu hipotecznego przed terminem.

Art. 38 stanowi, że konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed datą określoną w umowie o kredyt hipoteczny.

Okazuje się więc, że zarówno w przypadku gotówkowych, jak i hipotecznych kredytów konsolidacyjnych klienci mają prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Skorzystaj z dodatkowych pieniędzy w ramach kredytu gotówkowego

Alior Bank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Bank Pekao s.a. logo

Koszt kredytu:

Rata:

VeloBank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Zobacz więcej ofert

Przykład reprezentantywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów gotówkowych wynosi 10,35%. Okres obowiązywania umowy: 48 mies., całkowita kwota pożyczki: 20 000 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 4 298,97 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 298,97 zł. Spłata następuje w 48 ratach równych (annuitetowych). Kalkulacja została dokonana na dzień roku na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 3 mies., max. 10 lat
Maksymalne RRSO: 10,46%

Co warto wiedzieć o wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego?

Jako kredytobiorca masz obowiązek spłacać zobowiązanie zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat kredytu. Opóźnienia w oddawaniu środków do banków mogą Cię dużo kosztować. Masz jednak prawo uregulować swoje zobowiązanie przed czasem.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego to szansa na obniżenie jego kosztów. Warunki wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu określa umowa kredytowa zawarta pomiędzy klientem a bankiem. Dlatego też warto o nich pamiętać, zanim podpisze się dokumenty.

Ten element umowy możesz bowiem negocjować na etapie rozmów o kredycie. Jako klient musisz stosować się do wcześniejszych ustaleń, ale muszą one być zgodne z obowiązującymi przepisami w Polsce. Tak jak już wspominaliśmy, do wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego odnosić się mogą:

 • przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, które weszły w życie po 18 grudnia 2011 roku;
 • przepisy ustawy o kredycie hipotecznym, które weszły w życie 23 marca 2017 roku.

W obu przypadkach masz zagwarantowaną spłatę kredytu konsolidacyjnegogotówkowego czy hipotecznego – przed czasem, czyli przedterminowo. Inni, którzy zaciągnęli taki kredyt przed wejściem w życie wspominanych ustaw, mogą mieć zagwarantowaną taką spłatę na warunkach umowy i w niej należy poszukiwać wytycznych w tym zakresie.

Niewykluczone, że z tytułu zdecydowania się na wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego nie poniesiesz dodatkowych kosztów, np. w postaci rekompensaty dla banku za stracone odsetki. Im wcześniej bowiem spłacisz zobowiązanie, w tym kredyt konsolidacyjny, tym mniej zarobi na tym instytucja.

Nadpłata a wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego – czym się różnią?

W przepisach dotyczących wcześniejszego wywiązania się z zobowiązania kredytowego wskazano, że możliwa jest całkowita lub częściowa spłata. Mowa więc albo o przedterminowym zwrocie środków do banku, albo o nadpłacie kredytowej. To dwa odrębne pojęcia, które jednak mają pewne cechy wspólne.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego będzie polegała na uregulowaniu całego zobowiązania. Spłacasz w takim przypadku dług do banku i tym samym rozwiązujesz umowę kredytową.

Natomiast nadpłata to spłata częściowa, polegająca na przekazaniu kwoty ponad wymaganą przez umowę kredytową. Skutkiem nadpłaty może być:

 • skrócenie okresu kredytowania,
 • zmniejszenie wysokości kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych przy jednoczesnym pozostawieniu tego samego okresu spłaty.

Podobnie jak w przypadku prawa kredytobiorcy do wcześniejszej, całościowej spłaty zobowiązania, konsument ma prawo do jego nadpłaty w dowolnym momencie, ale już oczywiście po zaciągnięciu zobowiązania. W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji finansowej, nadpłata może mieć charakter jednorazowy lub regularny.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest opłacalna?

Szybsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest opłacalna w większości przypadków, jednak nie zawsze. Wiele zależy od tego, jak dużo czasu pozostało do końca okresu zobowiązania.

Dlatego zanim zdecydujesz się na ten krok, powinieneś dokładnie obliczyć, czy to się na pewno opłaca, zwłaszcza jeśli musisz zapłacić prowizję – rekompensatę dla banku z tytułu wcześniejszego zwrotu środków finansowych.

Sprawdź, jakie korzyści odniesiesz, jeśli podejmiesz jednak decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego:

 • uwolnienie się od zadłużenia,
 • oszczędności na odsetkach,
 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • umożliwienie wzięcia kolejnego kredytu,
 • kształtowanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Z reguły więc wcześniejsze oddanie środków z kredytu konsolidacyjnego do banku jest w stanie przynieść Ci liczne korzyści. Pozbywasz się ciężaru zobowiązania, dzięki temu po prostu masz więcej pieniędzy w portfelu.

Pamiętaj, że skracając okres kredytowania i oddając wcześniej do banku pieniądze, zmniejszasz wysokość odsetek wynikających z oprocentowania.

To, jak dużo jesteś w stanie zaoszczędzić, zależy od konkretnych warunków kredytowania oraz kwoty, na jaką zaciągnąłeś kredyt konsolidacyjny. Możesz to jednak zobaczyć na reprezentatywnym przykładzie. Załóżmy, że zaciągnąłeś zobowiązanie na takich warunkach:

 • wysokość kredytu – 200 000 złotych,
 • oprocentowanie kredytu – 6,5% w skali roku,
 • okres kredytowania – 30 lat,
 • rata stała.

W takim przypadku co miesiąc będziesz musiał oddawać do banku 1264,66 złotych. W tej kwocie aż 1083,33 złote to odsetki. Jeśli nadpłacisz kredyt, obniżysz wysokość kapitału, od którego obliczane są te odsetki.

Powiedzmy, że poza standardową ratą wpłacisz dodatkowe 10 000 złotych. W takiej sytuacji okres kredytowania skróci się o około dwa lata. Tym samym spadnie też miesięczna rata. Obniży się ona o 34 złote.

Może wydawać się, że to niewiele, jednak taka zmiana znacząco wpływa na całkowity koszt kredytu. W pierwotnej wersji łącznie do banku musiałbyś oddać 455 088,75 złotych.

Jeśli zdecydujesz się na nadpłatę, kwota ta wynosić będzie 413 055,31 złotych. Zaoszczędzisz więc 42 033,44 złote. Jeszcze więcej zyskasz, jeśli wcześniej spłacisz kredyt. Zdecydowanie obniżą się całkowite koszty, bo bank nie będzie już w kolejnych miesiącach naliczał odsetek od zobowiązania.

Nie zawsze jednak wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego to najlepsze rozwiązanie. Sprawdź, kiedy niekoniecznie będzie ona dla Ciebie korzystna.

Zobacz ranking najlepszych kont osobistych!

W jakich sytuacjach wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego nie będzie korzystnym rozwiązaniem?

Zdarza się, że pomimo potencjalnych korzyści wynikających z wcześniejszej spłaty kredytu, ostatecznie nie jest ona najlepszym rozwiązaniem dla klienta.

Jeżeli Twój bank nie obiecuje zwrotu prowizji, wcześniejsza spłata kredytu może nie być aż tak korzystnym rozwiązaniem, ale wciąż pozwoli Ci wiele zaoszczędzić w całkowitym rozrachunku dzięki obniżeniu kosztów odsetek oraz ubezpieczenia.

Zasadniczo w ustawie o kredycie hipotecznym i ustawie o kredycie konsolidacyjnym masz zagwarantowane prawo do ubiegania się w banku o obniżenie odsetek proporcjonalnie do okresu skrócenia umowy.

Masz również możliwość zwrotu innych kosztów związanych z konsolidacją, np. prowizji, jaka została Ci naliczona w związku z udzieleniem zobowiązania. Czasem jednak takie wyjście się nie opłaca. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy:

 • Pozostało już bardzo niewiele do końca harmonogramu spłat – w takiej sytuacji oszczędność może być znikoma, a stracisz czas na dopełnienie wszystkich formalności związanych z wcześniejszą spłatą zobowiązania.
 • Bank nalicza zgodnie z prawem maksymalną opłatę rekompensacyjną za utracone odsetki – zarówno ustawa o kredycie konsumenckim, jak i ustawa o kredycie hipotecznym pozwalają bankom kredytującym na pobranie dodatkowej opłaty lub prowizji z tytułu przedterminowego uregulowania zobowiązania. Wysokość tych opłat jest uregulowana ustawowo i zwykle nie przekracza 3 proc. Przy dużej kwocie pozostałej do spłaty w banku w związku z korzystaniem z kredytu konsolidacyjnego może być to już znaczna suma.
 • Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego naraża klienta na znaczne pogorszenie jego sytuacji finansowej.
Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć?

by | maj 6, 2024 | Inwestuj,Lokaty,Podstawy finansów | 0 Comments

Produkty bankowe często generują znaczne koszty, szczególnie gdy pozostają nieużywane. Banki pobierają opłaty i prowizje zgodnie z własnymi taryfami, często bez naszej...

Aneks do umowy kredytowej Co może się zmienić w umowie kredytowej

Aneks do umowy kredytowej. Co może się zmienić w umowie kredytowej?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Wprowadzenie istotnych zmian do podpisanej już umowy kredytowej wymaga dopełnienia formalności. Podstawą jest zawarcie aneksu. Banki mogą naliczyć z tego tytułu...

Historia kredytowa co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu

Historia kredytowa – co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Przy zaciąganiu kolejnych kredytów i niektórych pożyczek pozabankowych informacje o nich są uwzględniane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). BIK nie tylko archiwizuje...

Czy można cofnąć przelew Jak i w którym banku wycofasz przelew

Czy można cofnąć przelew? Jak i w którym banku wycofasz przelew?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Zastanawiasz się, czy można cofnąć przelew? Pomyłkową płatność możesz anulować, ale tylko w niektórych bankach i jeśli zgłosisz problem w odpowiednim terminie. Musisz...

Zmiana konta bankowego jak krok po kroku przenieść konto do innego banku

Zmiana konta bankowego – jak krok po kroku przenieść konto do innego banku?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Przeniesienie konta do innego banku może okazać się szczególnie atrakcyjne, gdy znajdziesz lepszą ofertę. Po co przepłacać za prowadzenie rachunku, gdy to samo, a nawet...

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta?

by | kwi 30, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Wspólne konto bankowe może zostać założone przez osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz rozliczają podatki w Polsce. Dla banku...

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024 Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024. Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek!

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Najnowsza wersja ustawy antylichwiarskiej obowiązuje już od połowy grudnia 2022 roku. Niektóre z jej przepisów jednak weszły w życie dopiero 18 maja 2023 roku. Co się...

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Kredyt a pożyczka – czym różnią się względem siebie i jakie podobieństwa występują pomiędzy nimi? To produkty, które mogą spełniać podobne funkcje, ale nie są dokładnie...

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna?

by | kwi 27, 2024 | Karty bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Karta kredytowa to rodzaj karty, która umożliwia korzystanie ze środków należących do banku. Jest ona dostępna wyłącznie dla określonej grupy odbiorców. Mimo że karty...

Czym jest całkowity koszt kredytu Sprawdź jak obliczyć koszty kredytowania

Czym jest całkowity koszt kredytu? Sprawdź, jak obliczyć koszty kredytowania

by | kwi 24, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich płatności związanych z kredytem, wliczając w to prowizję, naliczone odsetki i inne opłaty. Kluczową informacją o koszcie...

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego?

by | kwi 24, 2024 | Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie ze sobą w jedno większe zobowiązanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaca się go według ustalonych rat...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego?

Wcześniejsza spłata kredytu jest więc często możliwa za dodatkową opłatą. Zwykle jest to prowizja w wysokości od około 0,5 do 3 procent od zobowiązania pozostałego do spłaty. Mimo tych opłat, spłacenie kredytu przed upływem wcześniej ustalonego terminu zwykle się opłaca.

Znaczna część banków aktualnie daje możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego z możliwością wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego można przyjąć, że prowizje rekompensujące bankom wcześniejszy zwrot długu przez kredytobiorcę pobierane są od starszych umów o kredyty konsolidacyjne.

Maksymalną wysokość opłat z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania ograniczają przepisy prawa. Na przykład w przypadku kredytów konsolidacyjnych, które są jednocześnie kredytami konsumenckimi, zaciągniętymi po 18 grudnia 2011 roku, prowizja od wcześniejszej spłaty nie może być wyższa niż suma odsetek za okres skrócenia umowy i przy tym nie może ona przekraczać:

 • 1 proc. spłacanej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza 12 miesięcy;
 • 0,5 proc., jeśli wspominany powyżej okres nie przekracza 1 roku.

Ponadto kredytodawcy mogą naliczyć jakąkolwiek prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego tylko wtedy, gdy stopa oprocentowania jest stała.

Prowizja może się pojawić, gdy kwota zobowiązania spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy musi przewyższać trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.

Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego konsumenckiego nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument musiałby zapłacić w okresie między spłatą zobowiązania przed terminem a uzgodnionym dniem zakończenia umowy.

Także nie może wynosić więcej niż koszty kredytodawcy związane z taką spłatą. Odpowiednie zasady naliczania prowizji za wcześniejszą, przedterminową spłatę kredytu konsolidacyjnego obowiązują również przy zobowiązaniach z zabezpieczeniem hipotecznym. Zasadniczo taka rekompensata jest dopuszczalna, ale tylko na warunkach określonych w ustawie:

 • Kiedy kredyt hipoteczny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, a spłata nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, prowizja może być pobrana.
 • Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani większa niż 3 proc. spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.
 • Rekompensata nie może być wyższa niż odsetki przypadające za okres pozostały do zakończenia umowy, jeśli do zakończenia jej obowiązywania pozostało mniej niż rok, a kredyt hipoteczny oprocentowany jest z wykorzystaniem zmiennej stopy procentowej.
 • Rekompensata nie może być wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.
 • Rekompensata może być pobrana w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w okresie, w którym obowiązuje stała stopa oprocentowania.

Skrócenie okresu trwania zobowiązania powoduje obniżenie łącznych odsetek, jakie musiałbyś zapłacić do banku wraz z ratami. Bank zwyczajnie traci na tym, gdy dokonywana jest na przykład wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego hipotecznego – koszty naliczane z tego tytułu przez instytucję mają jej to zrekompensować, choć po części.

Musisz jednak wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 września 2019 roku konsumentowi przysługuje zmniejszenie kosztów zaciągnięcia zobowiązania proporcjonalnie do czasu, o jaki została skrócona umowa. Odsetki powinny więc być zwrócone

Oblicz koszt miesięcznej raty kredytu konsolidacyjnegoCzy przy wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego można liczyć na zwrot prowizji?

Kredyt konsolidacyjny, którego wysokość nie przekracza 255 550 złotych, jest zgodny z definicją kredytu konsumenckiego, o ile pozyskane z niego środki nie są wydane na cele zawodowe lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jest to istotne, ponieważ kredyty konsumenckie objęte są dodatkowymi przepisami, które w sytuacji wcześniejszej spłaty zobowiązują banki do zwrotu wszystkich kosztów kredytu proporcjonalnie do pozostałej kwoty. Dotyczy to zarówno opłat oraz ubezpieczeń, jak i prowizji, chociaż nie wszystkie banki zgadzają się z taką interpretacją przepisów.

Konsolidacja kredytu – zwrot prowizji

Niektóre banki uważają, że prowizja jest opłatą jednorazową, która pokrywa koszty udzielenia kredytu. Nie wiążą jej więc z okresem kredytowania i na tej podstawie odmawiają zwrotu prowizji w sytuacji wcześniejszej spłaty zobowiązania, mimo jednoznacznej interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie.

Tymczasem przepisy i wspominany wyrok TSUE właściwie zobowiązują banki w Polsce do zwrotu konsumentowi wszystkich kosztów kredytowych, jeśli wcześniej spłaci zobowiązanie.

Jeśli tylko Twój kredyt podlega przepisom ustawy o kredycie konsumenckim, będziesz mógł skutecznie ubiegać się o zwrot prowizji, jeśli nie zostanie on dokonany z własnej inicjatywy przez bank, w którym spłacałeś kredyt konsumencki.

Zwrócona powinna być kwota wyliczona proporcjonalnie za okres skrócenia umowy. Nie ma tutaj znaczenia to, że prowizja z reguły jest pobierana i opłacana z góry przez kredytobiorcę przy zaciąganiu zobowiązania.

Warto wiedzieć!
Jeśli pomimo złożenia wniosku o zwrot prowizji z tytułu wcześniejszego zwrotu kredytu konsolidacyjnego bank odmówi Ci go, możesz złożyć reklamację, w której warto powołać się na wyrok TSUE oraz oficjalne stanowisko w tej sprawie wydane przez Rzecznika Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak krok po kroku dokonać wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego?

Jeśli dysponujesz większą kwotą, możesz przeznaczyć ją na wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego. Zamiast standardowej raty możesz wykonać przelew na większą sumę.

Samo wysłanie środków jednak nie wystarczy. Musisz zadbać jeszcze o dodatkowe formalności. Jak zatem wygląda spłata kredytu konsolidacyjnego przed terminem wskazanym w umowie zawartej z bankiem? Powinieneś kolejno:

 • Złożyć wniosek o zaksięgowanie nadpłaty środków na koncie kredytowym na poczet spłaty zadłużenia – można to zrobić na infolinii, przez internet czy podczas wizyty w oddziale banku. W przeciwnym wypadku nadpłacone środki mogą być odłożone na koncie technicznym, a bank będzie naliczał z nich tylko standardową ratę co miesiąc.
 • Dokonać nadpłaty czy całkowitej spłaty kredytu konsolidacyjnego.
 • Złożyć wniosek o zwrot kosztów kredytowych, m.in. odsetek czy prowizji.

W niektórych bankach udostępniane są online specjalne wnioski o potrącenie odpowiedniej kwoty na poczet przedterminowej spłaty kredytu z konta osobistego klienta. W takim przypadku we wniosku wpisujesz:

 • numer umowy i inne dane dotyczące kredytu, który ma być spłacony przedterminowo;
 • numer rachunku, z którego ma być pobrana odpowiednia kwota;
 • termin dokonania potrącenia, tj. datę, kiedy ma nastąpić wcześniejsza spłata kredytu.

Aby bank zaliczył nadpłatę na poczet spłaty zobowiązania, musisz napisać odpowiedni wniosek. W tym celu najlepiej udać się do oddziału banku, w którym dowiesz się, jakie dokładnie dane powinno zawierać takie pismo. Wraz z wnioskiem najlepiej złożyć również pismo z prośbą o zwrot należnych kosztów kredytu.

Jakie banki umożliwiają wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego?

Zasadniczo wszystkie banki na rynku finansowym pozwalają na wcześniejszą spłatę zaciągniętego zobowiązania. Dokładne warunki wcześniejszej spłaty instytucje określają jednak samodzielnie, dlatego mogą się one różnić pomiędzy poszczególnymi bankami.

Szczególnie duże rozbieżności banki przedstawiają w związku z wejściem w życiu ustawy o kredycie konsumenckim z grudnia 2011 roku, która implementowała przepisy unijne dotyczące zwrotu kosztów nadpłaconych kredytów, oraz orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września 2019 roku, uściślającym kwestię zwrotu prowizji.

Warto sprawdzać je jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej, aby uniknąć w przyszłości niemiłych niespodzianek. Jak to wygląda w poszczególnych bankach?

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zwraca prowizję, tylko jeśli nadpłata kredytu nastąpiła po ogłoszeniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli po 11 września 2019 roku.

Bank wykonuje zwrot w ciągu czternastu dni od przedterminowej spłaty. Instytucja nie uwzględnia odsetek od dłuższego czasu oczekiwania na zwrot środków. Ponadto prowizja jest zwracana w części proporcjonalnej do pozostałego okresu kredytowania, o który zostanie skrócona umowa.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego mBank

Przedterminowej spłaty części lub całości kredytu klient może dokonać w mBanku:

 • w serwisie transakcyjnym, przez internet;
 • w placówkach;
 • w oddziałach, o ile jesteś klientem Private Banking;
 • za pośrednictwem BOK.

W dzień wcześniejszej spłaty kredytu mBank naliczy i pobierze odsetki za okres od dnia ostatniej spłaty raty do dnia poprzedzającego dzień wcześniejszej spłaty włącznie.

Jeśli spłacasz całość zobowiązania przed terminem określonym w umowie, dojdzie do jej rozwiązania z dniem spłaty, a całkowity koszt kredytu ulegnie obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażbyś poniósł je przed tą spłatą. Koszty objęte obniżeniem mBank powinien zwrócić Ci automatycznie na rachunek, z którego spłacałeś zobowiązanie.

mBank zwraca proporcjonalną część prowizji wszystkim klientom, którzy nadpłacili kredyt zaciągnięty po 18 grudnia 2011 roku. Aby otrzymać zwrot, zwykle nic nie trzeba robić – dokonywany jest automatycznie.

Bank ten zwraca środki w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania stosownego pisma. Jeszcze szybciej trafią one do Ciebie, jeśli prowadzisz rachunek w mBanku.

Sprawdź aktualną ofertę kart kredytowych

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego Pekao SA

Bank Pekao SA zwraca proporcjonalnie naliczone odsetki tym klientom, którzy zawarli umowy kredytowe po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli po 18 grudnia 2011 roku. Jeśli nadpłaciłeś kredyt po 11 września 2019 roku, zwrot powinien nastąpić automatycznie.

Nie musisz więc składać w tym celu żadnego wniosku. Jeśli natomiast zrobiłeś to przed wskazaną datą, niezbędne będzie napisanie pisma, w którym poprosisz o zwrot prowizji. Bank ma trzydzieści, a w mniej jasnych sytuacjach nawet sześćdziesiąt dni na oddanie Ci należnych środków.

Zwróć uwagę, że od 1 sierpnia 2020 roku Pekao zmieniło metodę wyliczania prowizji należnej do zwrotu i stosuje przy tym metodę liniową. Polega ona na proporcjonalnym zwrocie prowizji przypadającej na okres, o który skrócenie uległ harmonogram spłaty. Wcześniej w takich samych sytuacjach stosowana była metoda efektywna, uwzględniająca także koszty korzystania z kapitału.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego Millennium

W Millennium Banku zwroty prowizji w przypadku kredytów zawartych po 18 grudnia 2011 roku realizowane są na wniosek kredytobiorcy.

Bank ma trzydzieści dni na przeanalizowanie takiego wniosku, ale nie oddaje odsetek powstałych w wyniku oczekiwania na jego rozpatrzenie. Przedterminowe spłaty po 1 grudnia 2019 roku nie wymagają natomiast składania takiego wniosku. W ich przypadku zwrot dokonywany jest automatycznie.

Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego jest realizowana z zachowaniem zasady, że bank Millennium pobierze w pierwszej kolejności odsetki naliczone do dnia realizacji dyspozycji, a pozostałą część kwoty nadpłaty zaliczy na poczet spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego Santander

Santander Bank stosuje podobną interpretację przepisów jak ING Bank Śląski. Zwraca więc prowizję tylko, jeśli nadpłata została wykonana po ogłoszeniu wyroku TSUE, czyli po 11 września 2019 roku. Dotyczy tylko umów kredytowych zawartych od 18 grudnia 2011 roku.

Jeśli chodzi o nadpłatę kredytu konsolidacyjnego, gotówkowego czy hipotecznego w Santanderze, część prowizji nie zostanie zwrócona w przypadku umów zawartych do 18 grudnia 2011 roku. Natomiast kredyty spłacone po 11 września 2019 roku są rozliczane automatycznie metodą liniową przez Santander w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia całkowitej przedterminowej spłaty kredytu.

Od 19 października 2020 roku bank realizuje automatyczny zwrot prowizji również dla klientów, którzy dokonali częściowej spłaty kredytu gotówkowego, skutkującej skróceniem okresu kredytowania o co najmniej jedną ratę.

Sprawdź koszty kredytu

Kiedy warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego?

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego to szansa na skończenie z długami raz na zawsze. Jeśli dysponujesz większą kwotą, na przykład w związku z otrzymanym spadkiem lub premią w pracy, warto dołożyć je do comiesięcznej raty. Im więcej zdecydujesz się nadpłacić, tym niższe będą łączne koszty Twojego zobowiązania.

Zanim jednak to zrobisz, zapoznaj się dokładnie z tabelką opłat dołączoną do umowy. Dokładne wyliczenia będą niezbędne, aby ocenić, czy wcześniejsza spłata na pewno się opłaca. Jeśli do końca harmonogramu spłat pozostało Ci niewiele czasu, koszty prowizji mogą przewyższać zyski z tytułu obniżenia innych kosztów.

Zastanów się też, czy nadmiarowe środki nie są Ci potrzebne w innym celu. Jeśli masz jakieś niespłacone pożyczki lub opłaty albo spodziewasz się zwiększonych wydatków w niedalekiej przyszłości, mogą być one niezbędne. Zawsze powinieneś brać pod uwagę swoją sytuację finansową.

Zdecyduj się na wcześniejszą, całościową spłatę kredytu konsolidacyjnego, jeśli:

 • Masz wolne środki finansowe, a taka spłata nie narazi Cię na utratę wszystkich oszczędności.
 • Pozostało Ci do spłaty jeszcze wiele miesięcy, ale dysponujesz kwotą pozwalającą na wcześniejsze zamknięcie umowy.
 • Gdy kredyt konsolidacyjny pozostały do spłaty jest w dużej kwocie, ponieważ możesz liczyć na większe oszczędności na odsetkach.
 • Jeśli bank, w którym masz zaciągnięty kredyt konsolidacyjny nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu lub z różnych przyczyn taka prowizja nie jest pobierana.
 • Przygotowujesz się do zaciągnięcia np. kredytu hipotecznego, a pozbywając się kredytu konsolidacyjnego wcześniej, poprawisz swoją zdolność i historię kredytowania.

Uwolnisz się od zadłużenia i poprawisz swoją sytuację finansową, jeśli będziesz w stanie w całości, przed terminem, wywiązać się z długu wynikającego z wcześniej zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

Sprawdź aktualną ofertę darmowych pożyczek online

Najczęściej zadawane pytania:

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami?

Tak, istnieje możliwość, że bank naliczy Ci prowizję z tytułu wcześniejszego zwrotu części lub całości zaciągniętego zobowiązania. To rekompensata, która pobierana jest na podstawie warunków wskazanych w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim czy ustawy o kredycie hipotecznym. Obecnie jednak większość banków rezygnuje z jej naliczania. Przy starszych umowach kredytu konsolidacyjnego może jednak się zdarzyć, że zostaniesz obciążony taką rekompensatą.

Co z odsetkami przy wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego?

Odsetki od kredytu konsolidacyjnego spłacanego przedterminowo przestają być naliczane. Tobie, jako klientowi, będzie przy tym przysługiwał zwrot odsetek, ale tylko za okres, o jaki zostanie skrócony pełen okres spłaty.

Czy warto nadpłacać kredyt konsolidacyjny?

W większości przypadków nadpłata kredytu konsolidacyjnego przynosi pozytywne skutki, w postaci zmniejszenia długu wobec banku i tym samym bazę, od której wyliczane są dalsze odsetki. Przy jednoczesnym skróceniu okresu kredytowania i pozostawieniu na tym samym poziomie dotychczas spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest korzystna dla każdego?

Niekoniecznie, ponieważ takie działanie może narazić klienta na znaczne pogorszenie jego sytuacji finansowej i pozbawić oszczędności odkładanych na czarną godzinę. Jeśli dodatkowo bank uprawniony jest do naliczenia rekompensaty za przedterminową spłatę kredytu konsolidacyjnego, niekoniecznie będzie ona tak opłacalna.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wpłynie na zdolność kredytową?

Tak, wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową. Pozbywasz się zobowiązania obciążającego Twój budżet domowy, dlatego po jego spłacie możesz liczyć na to, że następnym razem, kiedy złożysz wniosek o kredyt, bank wyliczy Twoją zdolność kredytową na znacznie wyższym poziomie.

Sprawdź podobne artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Ile cyfr ma numer konta jak to sprawdzić

Ile cyfr ma numer konta – jak to sprawdzić?

by | maj 13, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Ile cyfr ma numer konta bankowego? Zasadniczo 26, a poszczególne sekwencje następujących po sobie liczb niekoniecznie są przypadkowe. Dodając do numeru rachunku kod PL,...

Konto oszczędnościowe w PKO BP jak założyć

Konto oszczędnościowe w PKO BP – jak założyć?

by | maj 12, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj | 0 Comments

W ofercie kont oszczędnościowych PKO Banku Polskiego dostępne są dwie propozycje rachunków. Zapoznaj się z ich warunkami, poziomem oprocentowania oraz kosztami...

Przelew SEPA co to jest przelew europejski SEPA jak działa i kiedy warto z niego korzystać

Przelew SEPA – co to jest przelew europejski SEPA, jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

by | maj 11, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego, którego możesz użyć do przekazania środków w euro na konto za granicą. W Polsce oferuje go większość banków. Sprawdź, co...

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

by | maj 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe | 0 Comments

Jak zamknąć konto BNP Paribas? O dziwo, nie możesz tego zrobić poprzez system transakcyjny. Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby zlikwidować rachunek bez...

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych?

by | maj 10, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych? Wbrew pozorom, to co miało oznaczać finansową ulgę, dla niektórych kredytodawców okazało się prawdziwą pułapką....

Wakacje kredytowe 2024 Kiedy i dla kogo

Wakacje kredytowe 2024. Kiedy i dla kogo?

by | maj 8, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić raty...