Finansowanie działalności gospodarczej można zrealizować poprzez skorzystanie z kredytu firmowego oferowanego przez Bank Pekao SA. Produkt ten adresowany jest zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, a także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą przygotowaną przez Bank Pekao SA.

Bank Pekao S.A. jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku finansowym. W swoim asortymencie znajdują się różnorodne produkty finansowe, w tym kredyty, pożyczki oraz karty kredytowe dostosowane specjalnie dla przedsiębiorców. Klienci korporacyjni mają możliwość skorzystania z elastycznych kredytów obrotowych, które mogą być wykorzystane na różnorodne cele, oraz z celowych zobowiązań inwestycyjnych, zapewniających wsparcie kapitałowe na projekty rozwojowe. Zapoznaj się z pełną gamą oferowanych przez Bank Pekao S.A. produktów kredytowych dla firm.

Kredyt firmowy w Banku Pekao S.A. – podstawowe informacje

Bank Pekao S.A. obsługuje szeroki zakres klientów, obejmując zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i małe i średnie firmy oraz korporacje. Kredyt firmowy oferowany przez Bank Pekao S.A. może być wykorzystany do finansowania bieżącej działalności, wsparcia inwestycji oraz dla producentów rolniczych.

W ramach oferty skierowanej do przedsiębiorców, ci mogą skorzystać z różnorodnych produktów finansowych, takich jak pożyczka na dowolny cel, kredyt w rachunku bieżącym oraz zobowiązania na finansowanie inwestycji. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, Bank Pekao S.A. przygotował również kredyty odnawialne i nieodnawialne w rachunku bieżącym, w tym opcje oparte na stopie WIRON. W ofercie dostępne są także pożyczki hipoteczne oraz kredyty z gwarancją de minimis.

Oferta kredytów firmowych w Banku Pekao S.A.

Ofertę kredytową dla firm w Banku Pekao S.A. można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwszą z nich stanowią pożyczki i kredyty przeznaczone dla przedsiębiorców, które służą zaspokojeniu ich różnorodnych potrzeb finansowych. W tej kategorii znajdują się produkty takie jak:

Pożyczka Przekorzystna Biznes

Pożyczka dla firm na dowolny cel lub spłatę zobowiązań kredytowych to produkt oferowany przez Bank Pekao S.A. Kluczowe parametry Pożyczki Przekorzystnej Biznes obejmują:

 • Brak opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 • Prowizja przygotowawcza od 0 do 1 proc.
 • Maksymalna kwota kredytowania do 300 tys. zł.
 • Atrakcyjna wysokość marży.
 • Możliwość wykorzystania pożyczki na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności lub spłatą wcześniejszych kredytów.
 • Nie wymaga ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych.
 • Środki wypłacane są bez konieczności przedkładania faktur czy innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie pożyczonej kwoty.
 • Okres kredytowania sięga do 84 miesięcy.
 • Istnieje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu gwarancją de minimis.
 • Możliwość wystąpienia o wydanie wybranych zaświadczeń w trybie online.

Kredyt w rachunku bieżącym

Ten produkt kredytowy jest dedykowany do bieżącej działalności prowadzonej przez przedsiębiorców. Oto kluczowe parametry tego kredytu w rachunku bieżącym:

 • Brak opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 • Atrakcyjna wysokość marży.
 • Prowizja przygotowawcza od 1 proc.
 • Maksymalna kwota kredytu sięga do 1 mln zł.
 • Okres kredytowania wynosi maksymalnie 12 miesięcy.
 • Elastyczny sposób spłaty – każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu.
 • Brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych dla klientów o dobrej sytuacji finansowej.
 • Możliwość wykorzystania środków na dowolny cel związany z codziennym funkcjonowaniem firmy.
 • Istnieje opcja zabezpieczenia spłaty kredytu gwarancją de minimis.
 • Możliwość elektronicznego występowania o wydanie wybranych zaświadczeń.

Konsolidacja kredytów i pożyczek

W Banku Pekao S.A. przedsiębiorcy mają możliwość skonsolidowania swoich wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny dla firm oferowany przez Pekao S.A. udzielany jest na następujących warunkach:

 • Brak opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 • Atrakcyjna wysokość marży.
 • Prowizja przygotowawcza od 0 lub od 1 proc.
 • Maksymalna kwota kredytu sięga do 1 mln zł.
 • Możliwość spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek z innych banków.

Karta Kredytowa MOTO Biznes

Wygodnym sposobem finansowania bieżącej działalności dla przedsiębiorców jest skorzystanie z Karty Kredytowej MOTO Biznes w Banku Pekao S.A. Oferuje ona limity od 1000 do 50 000 zł, a inne istotne warunki to:

 • Program Moneyback, umożliwiający zwrot części wydatków.
 • Możliwość wydania firmie dowolnej liczby kart, z osobnym limitem dla każdego pracownika.
 • Zabezpieczenie 3-D Secure, gwarantujące bezpieczne transakcje online.
 • Atrakcyjne rabaty u Partnerów Programu „Galeria Rabatów”, obejmujące również partnerów z branży transportowej i motoryzacyjnej.
 • Okres bezodsetkowy do 47 dni, jednak dotyczy to tylko transakcji bezgotówkowych.
 • Bogaty pakiet ubezpieczeniowy, zawierający assistance medyczny, car assistance oraz usługi concierge.
 • Darmowe ubezpieczenie na 12 miesięcy dla karty firmowej MasterCard.

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna?

Kredyt inwestycyjny

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestować w rozwój swojej działalności, na przykład poprzez rozszerzenie swojego zasięgu na rynki regionalne, ogólnopolskie lub zagraniczne, mogą skorzystać z kredytu inwestycyjnego oferowanego przez Bank Pekao S.A. Warunki tego kredytu obejmują:

 • Brak opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 • Atrakcyjna wysokość marży.
 • Prowizja przygotowawcza od 1 proc.
 • Maksymalna kwota kredytu do 4 mln zł.
 • Okres kredytowania do 15 lat.
 • Zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie finansowania.
 • Waluta kredytu: PLN.
 • Spłata kapitału kredytu inwestycyjnego w ratach miesięcznych lub kwartalnych.
 • Możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu gwarancją de minimis.
 • Możliwość elektronicznego występowania o wydanie wybranych zaświadczeń.

Kredyt ekologiczny FENG

Interesującym produktem dla przedsiębiorców jest Kredyt ekologiczny FENG, oferujący dotację do 70 proc. kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej. Główne parametry tego zobowiązania to:

 • Promesa kredytu ważna przez okres aż 9 miesięcy.
 • Finansowanie obejmuje wymianę maszyn i urządzeń, termomodernizację oraz odnawialne źródła energii (OZE).
 • Profesjonalne wsparcie doradcze zapewniane przez Bank Pekao.

Kredyt UNIA

W ramach kredytu UNIA, przedsiębiorcy mają szansę na realizację projektów współfinansowanych z funduszy UE. Promesa kredytu jest ważna przez 9 miesięcy, a firma korzysta z preferencyjnych warunków, z niższymi marżami w porównaniu ze standardowymi kredytami inwestycyjnymi. Istnieje również możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty poprzez przelew na bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Miesięcznie przedsiębiorca może odliczać amortyzację od podatku i korzysta z dogodnego systemu spłaty.

Kredyt na poprawę płynności finansowej dla producentów rolnych to kredyt z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Szczegóły kredytu obejmują atrakcyjne oprocentowanie, finansowanie do 400 000 zł, okres kredytowania do 60 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy kredytu do 31 grudnia 2023 roku. Klienci mogą również skorzystać z licznych korzyści, takich jak premia do 2000 zł i brak opłat za prowadzenie konta firmowego w ramach promocji trwającej do 31 marca 2024 roku.

Mali i średni przedsiębiorcy w Banku Pekao S.A. mają dostęp do różnych produktów finansowych. Mogą ubiegać się o prosty kredyt na dowolny cel online, o kwotę do 300 000 zł, z okresem kredytowania od 12 do 60 miesięcy (w zależności od wybranego produktu), z zabezpieczeniem gwarancją de minimis bez dodatkowych kosztów, w ramach promocji do końca 2023 roku. Dodatkowo, mogą skorzystać z innych produktów umożliwiających finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak leasing, factoring (Płynnościomat Pekao) oraz gwarancje de minimis i BiznesMax na zabezpieczenie zobowiązań inwestycyjnych i obrotowych.

Porównaj ofertę kredytów gotówkowychKredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia finansowanie potrzeb obrotowych bezpośrednio z rachunku firmowego. Jest to kredyt odnawialny, który pozwala na pełną kontrolę kosztów oraz zapewnia lepszą pozycję negocjacyjną z dostawcami dzięki możliwości szybszych płatności. Stanowi on wsparcie bieżącej płynności firmy. Produkty tego typu oferowane przez Bank Pekao S.A. są oparte na WIBOR-ze 1M Stopa Składana, co zapewnia atrakcyjne oprocentowanie.

Odnawialny kredyt obrotowy

Odnawialny kredyt obrotowy to rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców, które umożliwia szybkie regulowanie rozliczeń z kontrahentami i innymi podmiotami. Daje wsparcie bieżącej płynności firmy, a przedsiębiorca może wybrać odpowiednią walutę finansowania. Bank Pekao S.A. dostosowuje wykorzystanie i spłatę kredytu do przepływów z umów i kontraktów.

Nieodnawialny kredyt obrotowy

Nieodnawialny kredyt obrotowy umożliwia finansowanie potrzeb obrotowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspierając bieżącą płynność firmy. Klient ma możliwość wyboru waluty finansowania, a spłata odbywa się w ratach.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorców pozwala na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Można dopasować okres spłaty do rodzaju i sposobu realizacji inwestycji, a Bank Pekao S.A. zapewnia wsparcie stymulowania rozwoju firmy i elastyczne dostosowanie konstrukcji finansowania do potrzeb przedsiębiorcy.

Wielocelowy limit kredytowy

Wielocelowy limit kredytowy to produkt pozwalający na pokrycie potrzeb obrotowych i zabezpieczenie transakcji klienta. Umożliwia on zabezpieczenie na poziomie limitu globalnego, a po podpisaniu jednej umowy klient może wybierać różne produkty. Oferuje to swobodę kształtowania zadłużenia i możliwość posiadania wielowalutowej linii kredytowej.

Pożyczka hipoteczna

Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie firmy możliwość zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, charakteryzującej się długim okresem kredytowania. Jest to rozwiązanie umożliwiające poprawę struktury finansowania działalności, a spłata odbywa się w ratach. Pożyczka hipoteczna stanowi prostą formę konsolidacji zobowiązań, co przekłada się na obniżenie łącznej kwoty miesięcznych obciążeń.

Pożyczka ekspresowa SMEX

Pożyczka ekspresowa SMEX w Banku Pekao S.A. to produkt, który opiera się na uproszczonej analizie kwalifikatorów finansowych. Spłata dokonywana jest w ratach, a Bank Pekao S.A. wspiera klientów w dywersyfikacji profilu działalności oraz umożliwia lepsze zarządzanie stanami magazynowymi.

Kredyt kasowy

Kredyt kasowy oferowany przez Bank Pekao S.A. dla małych i średnich firm wspiera bieżącą działalność przedsiębiorców. Klienci mogą dodatkowo wybrać walutę finansowania, co pozwala dostosować kredyt do indywidualnych potrzeb.

Dla firm z sektora MŚP Bank Pekao S.A. udostępnia również:

 • Leasing dla małych i średnich firm – umożliwiający sfinansowanie nabycia samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości oraz sprzętu medycznego.
 • Faktoring – zarówno pełny (bez regresu), jak i niepełny (z regresem), jako narzędzie zarządzania płynnością finansową.

Poza tym, Bank Pekao S.A. oferuje leasing dla małych i średnich firm, który umożliwia sfinansowanie nabycia różnych aktywów, oraz faktoring pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem) jako narzędzie zarządzania płynnością finansową firmy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt firmowy w Banku Pekao?

Dla przedstawienia warunków koniecznych do spełnienia przy udzielaniu kredytów firmowych w Banku Pekao S.A., warto przyjrzeć się konkretnej ofercie, jaką jest promowany Kredyt Przekorzystny Biznes. Szansę na jego uzyskanie mają firmy działające na rynku przez co najmniej 18 miesięcy i prowadzące uproszczoną księgowość.

Wniosek kredytowy online, umożliwiający finansowanie małych i średnich firm w Pekao S.A., mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy:

 • Prowadzą firmę dłużej niż 18 miesięcy,
 • Rozliczają się na pełnej księgowości,
 • Działają w formie spółki prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), akcyjna (S.A.), jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna.

Jakie dokumenty są wymagane przez Bank Pekao od klienta starającego się o kredyt dla firmy?

Przy wnioskowaniu o Pożyczkę Przekorzystną Biznes w Pekao S.A., nie musisz oprócz wniosku, np. w formie online, dostarczać do banku wielu dokumentów. Nie ma potrzeby przedstawiania faktur.

Natomiast wraz z wnioskiem o finansowanie przygotowanym na wzorze bankowym, należy złożyć dokumenty wymagane do oceny przez bank zdolności kredytowej klienta. Mogą być one dostarczone w formie papierowej lub przekazane drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

W przypadku klientów prowadzących uproszczoną rachunkowość, na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do banku przy wnioskowaniu o kredyt składa się takie dokumenty, jak:

 • roczny bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informację kwartalną o stanie zobowiązań oraz należności,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS o braku lub stanie zaległości w opłacaniu podatków i składek.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość, do uzyskania kredytu firmowego potrzebne będą:

 • roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • bilans, rachunek zysków i strat lub sprawozdanie finansowe,
 • informacja kwartalna o stanie zobowiązań oraz należności,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS o braku lub stanie zaległości w opłacaniu podatków i składek.
Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

Konto firmowe PKO BP

Konto firmowe PKO BP – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | sty 7, 2024 | Finanse firmowe,Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Załóż konto firmowe w PKO BP całkowicie online, postępując zgodnie z kilkoma prostymi krokami. Następnie wygodnie zarządzaj kontem poprzez bankowość elektroniczną i...

Jak płacić telefonem zbliżeniowo w PKO BP

Jak płacić telefonem zbliżeniowo w PKO BP?

by | sty 7, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Płatności zbliżeniowe stają się coraz bardziej popularne wśród Polaków, a trend ten dotyczy nie tylko kart płatniczych. W ostatnim okresie zauważalny jest wzrost...

Karty PKO BP sprawdź ofertę kart kredytowych debetowych i wielowalutowych PKO

Karty PKO BP – sprawdź ofertę kart kredytowych, debetowych i wielowalutowych PKO

by | sty 6, 2024 | Karty bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Czy planujesz otworzyć konto w banku PKO BP? Zanim dokonasz wyboru konkretnej karty do nowego konta, warto zapoznać się z dostępnymi możliwościami. Okazuje się, że ten...

Konta bankowe w PKO BP

Konta bankowe w PKO BP – sprawdź rodzaje kont osobistych, firmowych i oszczędnościowych w PKO BP

by | sty 6, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

PKO BP to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych banków w Polsce. W obecnych czasach, bank ten przyciąga uwagę klientów głównie ze względu na atrakcyjne...

Konto mieszkaniowe w PKO BP

Konto mieszkaniowe w PKO BP. Jak je założyć i na jaką premię można liczyć?

by | sty 6, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj,PKO Bank Polski | 0 Comments

Konto mieszkaniowe w PKO BP to dedykowany produkt oszczędnościowy, stworzony z myślą o młodych osobach planujących zakup swojego pierwszego mieszkania. Produkt ten...

Jak zastrzec kartę w PKO BP

Jak zastrzec kartę w PKO BP?

by | gru 20, 2023 | Karty bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Zastrzeżenie karty PKO BP jest zalecane, gdy Twój plastik został bezpowrotnie zgubiony lub skradziony. Dzięki temu bank podejmuje się odpowiedzialności za ryzyko...

Jak zablokować czasowo kartę w PKO BP

Jak zablokować czasowo kartę w PKO BP?

by | gru 20, 2023 | Karty bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Blokada czasowa karty płatniczej to usługa, która umożliwia na określony czas dezaktywację karty, co skutecznie chroni przed nieuprawnionym użyciem przez inne osoby....

Jak cofnąć przelew PKO BP

Jak cofnąć przelew PKO BP?

by | gru 18, 2023 | Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Dokonanie błędnego przelewu może spotkać każdą osobę, zwłaszcza w pośpiechu. Instytucje bankowe wprowadzają mechanizmy zabezpieczające przed takimi sytuacjami, ale...

Jak płacić BLIK-iem w Banku PKO BP

Jak płacić BLIK-iem w PKO BP?

by | gru 18, 2023 | Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Jesteś klientem PKO BP i chcesz cieszyć się wygodnymi płatnościami BLIK? To nic trudnego. Poniżej znajdziesz kompletną instrukcję, jak uruchomić BLIKa w aplikacji IKO...

Jak zamknąć konto w PKO BP

Jak zamknąć konto w PKO BP?

by | gru 18, 2023 | Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Zamknięcie rachunku w PKO teraz nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy kilka kliknięć, aby niechciane konto przestało istnieć. Warto jednak wspomnieć, że nie zawsze...

Jak założyć konto w PKO BP

Jak założyć konto w PKO BP?

by | gru 18, 2023 | Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Banki proponują różne metody zakładania kont, z których większość umożliwia otwarcie nowego rachunku bez konieczności opuszczania domu. Tę możliwość warto wykorzystać,...

Gdzie można złożyć wniosek o kredyt firmowy w Banku Pekao?

Można złożyć wniosek o kredyt firmowy w Banku Pekao na kilka różnych sposobów:

 • Osobiście w wybranej placówce bankowej.
 • Przez internet, korzystając z platformy online.
 • Za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay lub portalu Pekao24.

Jak krok po kroku wziąć kredyt firmowy w Banku Pekao S.A.?

Tylko cztery proste kroki dzielą klienta od złożenia wniosku o kredyt firmowy w Banku Pekao S.A. i otrzymania środków na wskazany rachunek. Podczas składania wniosku online należy:

 • Zidentyfikować swoją firmę – poprzez wprowadzenie danych firmy oraz akceptację niezbędnych zgód. W procesie weryfikacji firmy Bank Pekao S.A. korzysta również z danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 • Uzupełnić dane finansowe – na podstawie sprawozdania finansowego oraz informacji dotyczących zobowiązań firmowych.
 • Przeprowadzić symulację pożyczki – dostosowując kwotę pożyczki i okres kredytowania na podstawie przygotowanej szacunkowej symulacji.
 • Zatwierdzić i podsumować wniosek – potwierdzić swoją tożsamość, zapoznać się z warunkami pożyczki i przesłać wymagane dokumenty. Potwierdzenie tożsamości dotyczy również reprezentantów firmy, którzy podpisują wniosek kredytowy.

Weryfikacja wniosku składanego online przez Bank Pekao może odbyć się poprzez:

 • Logowanie do PeoPay.
 • Logowanie do Pekao24.
 • Logowanie do innego banku.
 • Przelew weryfikacyjny.
 • Wideoweryfikację.

Jak długo czeka się na decyzję kredytową w Banku Pekao?

Bank Pekao S.A. podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania klientowi firmowemu po przeprowadzeniu analizy i ocenie zdolności kredytowej. Zgodnie z procedurami, Bank zobowiązuje się do podjęcia decyzji w ciągu maksymalnie 21 dni od momentu złożenia wniosku z kompletem dokumentów wymaganych przez kredytodawcę.

Szukasz alternatywy? Poznaj naszą ofertę kredytów konsolidacyjnychZasady spłaty kredytu firmowego w Banku Pekao

Umowa zawarta pomiędzy stronami określa wszystkie terminy i zasady spłaty kredytu oraz innych zobowiązań wynikających z tego produktu. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie wysokości raty, co umożliwia kalkulator kredytowy.

W przypadku kredytu w rachunku, bank może na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez klienta, zapisanego w umowie, bez dodatkowych dyspozycji, w dniu spłaty kredytu lub raty zaliczyć na spłatę wymaganych należności wszystkie środki znajdujące się na rachunku. Jednakże klient musi zapewnić wystarczające środki na rachunku w dniu planowanej spłaty raty.

Zmianę terminu spłaty raty kredytu firmowego można dokonać za pośrednictwem aplikacji PeoPay oraz w serwisie Pekao24. Wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję w tym zakresie.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

Jak wznowić działalność gospodarczą po zawieszeniu

Jak wznowić działalność gospodarczą po zawieszeniu?

by | kwi 30, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Wznowienie działalności gospodarczej pozwala na jej ponowne uruchomienie po zawieszeniu. Przedsiębiorca ma prawo zawiesić ją w dowolnym momencie, ale musi spełnić...

Co to jest kredyt komercyjny

Co to jest kredyt komercyjny?

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Wiele banków ma w swojej ofercie kredyty przeznaczone dla przedsiębiorców. Wśród nich ważne miejsce zajmuje kredyt komercyjny. Sprawdź, czym właściwie jest i na jakie...

Czy stowarzyszenie może wziąć kredyt

Czy stowarzyszenie może wziąć kredyt?

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Kredyt dla stowarzyszeń czy fundacji jest zobowiązaniem, które ma szczególny charakter. Zarówno bank, jak i osoba fizyczna mogą udzielić takiego finansowania. Sprawdź,...

Ryzyko walutowe polskich firm

Ryzyko walutowe polskich firm

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Ryzyko walutowe i ryzyko kursowe to jedno i to samo. Ponosić je kredytobiorcy przy zaciąganiu kredytów indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej, ale i...

Podatek liniowy Ile wynosi i jak obliczyć podatek liniowy

Podatek liniowy. Ile wynosi i jak obliczyć podatek liniowy?

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Podatek liniowy to jedna z dopuszczalnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który go wybierze, rozlicza się według jednolitej stawki...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Konto firmowe Citi Handlowy – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

Konto firmowe Citi Handlowy – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | kwi 11, 2024 | Citi Handlowy,Finanse firmowe,Konta bankowe | 0 Comments

Jeśli prowadzisz małą firmę i poszukujesz korzystnego rachunku, warto rozważyć konto firmowe w Citi Banku. Nawet bez korzystania z promocji, możesz liczyć na niskie...

Konto firmowe w BNP Paribas – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

Konto firmowe w BNP Paribas – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | kwi 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Finanse firmowe,Konta bankowe | 0 Comments

Konto firmowe w BNP Paribas to jedna z najbardziej rozpoznawalnych propozycji dla przedsiębiorców. Ten bank oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych rozwiązań, w tym Konto...

Konto firmowe w w Banku Pekao S.A. warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

Konto firmowe w Banku Pekao S.A. – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | lut 3, 2024 | Bank Pekao S.A.,Finanse firmowe,Konta bankowe | 0 Comments

W ramach promocji na Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao możesz założyć konto firmowe dla swojej działalności, a zyskać nawet do 2000 zł premii za spełnienie...

Kredyt firmowy w Banku Pekao S.A. Poznaj szczegóły oferty i opinie o kredycie dla firm w Pekao

Kredyt firmowy w Banku Pekao S.A. Poznaj szczegóły oferty i opinie o kredycie dla firm w Pekao

by | sty 28, 2024 | Bank Pekao S.A.,Finanse firmowe | 0 Comments

Finansowanie działalności gospodarczej można zrealizować poprzez skorzystanie z kredytu firmowego oferowanego przez Bank Pekao SA. Produkt ten adresowany jest zarówno...

Konto firmowe w Santander Bank Polska

Konto firmowe w Santander Bank Polska – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | sty 15, 2024 | Finanse firmowe,Konta bankowe,Santander Bank Polska | 0 Comments

W Santander Bank Polska prowadzenie konta firmowego może być nie tylko wygodne, ale także dostępne nawet bez dodatkowych opłat. Bank oferuje różnorodne warianty kont,...

Konto firmowe PKO BP

Konto firmowe PKO BP – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | sty 7, 2024 | Finanse firmowe,Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Załóż konto firmowe w PKO BP całkowicie online, postępując zgodnie z kilkoma prostymi krokami. Następnie wygodnie zarządzaj kontem poprzez bankowość elektroniczną i...

Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu firmowego Pekao

W Polsce, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, klienci banków mają prawo do wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytów konsumenckich. Jednakże, te przepisy nie mają zastosowania do zobowiązań firmowych.

Niemniej jednak, z analizy tabeli opłat i prowizji bankowych Banku Pekao S.A. wynika, że także klient firmowy ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki przed ustalonym terminem w umowie. Należy jednak być świadomym konieczności poniesienia kosztów w postaci prowizji rekompensacyjnej, która wynosi jednorazowo 3% od kwoty pożyczki spłacanej przed terminem, lecz nie mniej niż 500 złotych.

Zabezpieczenie spłaty kredytu firmowego w Banku Pekao

Możesz zabezpieczyć spłatę kredytu firmowego w Banku Pekao S.A. korzystając z gwarancji de minimis, która jest jedną z form pomocy publicznej mającej na celu zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla przedsiębiorców.

Do końca 2023 roku obowiązują następujące zasady korzystania z gwarancji de minimis przy kredytowaniu firmy w Pekao S.A.:

 • Zabezpieczenie udzielane jest do 80% kwoty kredytu, aż do 1,5 miliona euro.
 • Brak prowizji za udzielenie gwarancji de minimis.
 • Okres gwarancji zabezpieczającej wynosi do 75 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego i do 120 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego.
 • Gwarancją mogą być objęte także kredyty w walucie obcej.
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku o gwarancję.
 • Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji de minimis można załatwić bezpośrednio w Banku Pekao.
 • Gwarancja zabezpiecza wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

Dodatkowo, Bank Pekao S.A. oferuje Gwarancje BiznesMax, będące dodatkową formą zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przedsiębiorcom. To zabezpieczenie udzielane jest bezpłatnie, a także nie ma opłat za rozpatrzenie wniosku o przyznanie gwarancji.

Ważne jest również, że jako kredytobiorca zaoszczędzasz czas, ponieważ wszystkie formalności związane z Gwarancją BiznesMax można załatwić bezpośrednio w banku. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w postaci dopłaty do oprocentowania kredytów objętych Gwarancją BiznesMax.

Czy łatwo dostać kredyt firmowy w Banku Pekao S.A.?

Kredyt firmowy oferowany przez Bank Pekao S.A. przede wszystkim adresowany jest do doświadczonych przedsiębiorców, którzy posiadają minimum 18-miesięczny staż na rynku. Bank Pekao cieszy się pozytywnymi opiniami ze względu na przebieg procesu kredytowania, dostępne kwoty kredytów firmowych oraz elastyczne warunki korzystania ze środków finansowych. Bogaty wybór produktów stanowi dodatkową zaletę oferty.

Sprawdź aktualną ofertę darmowych pożyczek online

Najczęściej zadawane pytania:

Czy przy wcześniejszej spłacie kredytu firmowego w Banku Pekao należy się zwrot prowizji?

Jeśli kredyt firmowy zostanie spłacony przedterminowo, kredytobiorca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty rekompensacyjnej. Niemniej jednak, część opłaconej z góry prowizji powinna zostać zwrócona kredytobiorcy przez bank w ramach rozliczenia wcześniejszej spłaty.

Czy Pekao SA informuje o zamknięciu kredytu firmowego po jego spłacie?

Po całkowitej spłacie kredytu firmowego w Banku Pekao S.A. nie zawsze otrzymasz powiadomienie na ten temat. W takiej sytuacji możesz samodzielnie zdecydować się na rozwiązanie umowy i złożenie dyspozycji zamknięcia rachunku kredytowego.

Czy prowadząc firmę za granicą, mam szansę na kredyt firmowy w Banku Pekao?

Z uwagi na możliwość wyboru w niektórych przypadkach waluty kredytowania, można przypuszczać, że bank bierze pod uwagę pozyskiwanie dochodów firmowych za granicą przy badaniu zdolności kredytowej klienta.

Czy Bank Pekao żąda dokumentów potwierdzających przeznaczenie środków z udzielonego kredytu?

Niekoniecznie, ale wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju kredytu firmowego z oferty korzysta przedsiębiorca.

Sprawdź podobne artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Ile cyfr ma numer konta jak to sprawdzić

Ile cyfr ma numer konta – jak to sprawdzić?

by | maj 13, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Ile cyfr ma numer konta bankowego? Zasadniczo 26, a poszczególne sekwencje następujących po sobie liczb niekoniecznie są przypadkowe. Dodając do numeru rachunku kod PL,...

Konto oszczędnościowe w PKO BP jak założyć

Konto oszczędnościowe w PKO BP – jak założyć?

by | maj 12, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj | 0 Comments

W ofercie kont oszczędnościowych PKO Banku Polskiego dostępne są dwie propozycje rachunków. Zapoznaj się z ich warunkami, poziomem oprocentowania oraz kosztami...

Przelew SEPA co to jest przelew europejski SEPA jak działa i kiedy warto z niego korzystać

Przelew SEPA – co to jest przelew europejski SEPA, jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

by | maj 11, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego, którego możesz użyć do przekazania środków w euro na konto za granicą. W Polsce oferuje go większość banków. Sprawdź, co...

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

by | maj 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe | 0 Comments

Jak zamknąć konto BNP Paribas? O dziwo, nie możesz tego zrobić poprzez system transakcyjny. Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby zlikwidować rachunek bez...

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych?

by | maj 10, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych? Wbrew pozorom, to co miało oznaczać finansową ulgę, dla niektórych kredytodawców okazało się prawdziwą pułapką....

Wakacje kredytowe 2024 Kiedy i dla kogo

Wakacje kredytowe 2024. Kiedy i dla kogo?

by | maj 8, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić raty...