Kredyt dla stowarzyszeń czy fundacji jest zobowiązaniem, które ma szczególny charakter. Zarówno bank, jak i osoba fizyczna mogą udzielić takiego finansowania. Sprawdź, na czym to polega i jak spłacany jest kredyt dla stowarzyszeń.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, jak określił to ustawodawca w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Czy może zaciągnąć samodzielnie, jako podmiot, kredyt gotówkowy? Sprawdź, kto o tym decyduje.

Na czym polega kredyt dla stowarzyszeń?

Kredyty i pożyczki w polskich bankach udostępniane są zarówno klientom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom. Odbiorcy indywidualni zaciągają kredyty gotówkowe oraz kredyt hipoteczny, pozwalający im na spełnienie marzeń o posiadaniu własnego mieszkania czy domu.

Poza klientami prywatnymi i firmowymi banki obsługują jednak również kredyty dla stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe, w których gronie wymieniane są stowarzyszenia, tworzą tak zwany trzeci sektor, podczas gdy dwa inne obszary aktywności społeczno-gospodarczej państw demokratycznych to:

 • administracja publiczna, czyli sektor państwowy;
 • strefa biznesu, czyli instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywana też czasem sektorem prywatnym.

Stowarzyszenia są zaliczane do organizacji pozarządowych, czyli NGO – non-governmental organization, a jednocześnie są to organizacje non-profit, które nie są nastawione na zysk, ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. Nie oznacza to jednak, że organizacje te nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Dochody wypracowane z tego tytułu mogą jedynie przeznaczać na swoją działalność statutową. Jeśli działalność ta nie może być sfinansowana w całości z dochodów stowarzyszenia, może ono złożyć wniosek o kredyt w banku. Potwierdza to art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Wskazano w nim, że bank może udzielić kredytu osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W tym ostatnim przypadku można mówić o spółkach osobowych, czyli o spółkach handlowych niemających osobowości prawnej, ale mających pewne cechy osoby prawnej. Kredyt udzielany jest stowarzyszeniu na podstawie umowy kredytowej.

Kredyt dla fundacji czy kredyt dla stowarzyszenia zwykle mają na celu pokrycie kosztów inwestycji i projektów realizowanych przez takie podmioty. Zwróćmy jednak uwagę na to, że fundacje czy stowarzyszenia często pozyskują dotacje na takie przedsięwzięcia. Po co więc im kredyty?

Otóż dotacje wypłacane są bardzo często w formie refundacji całości czy części otrzymanych środków dopiero po zakończeniu projektu. Nie tylko banki mogą zapewniać finansowanie stowarzyszeniom. Istnieje również możliwość uzyskania pożyczki dla stowarzyszenia od osoby fizycznej czy z gminy.

Warto wiedzieć!
Pożyczki dla organizacji od osób prywatnych zwykle są udzielane przez członków stowarzyszenia, członków zarządu czy inne osoby związane bądź nie z organizacją. Zdarza się to głównie w mniejszych podmiotach, które dysponują niewielkim budżetem na cały rok i nie posiadają środków własnych.

Gmina może podjąć uchwałę i wydać zarządzenie dotyczące udzielania pożyczek dla podmiotów z trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych, realizujących zadania w sferze działalności pożytku publicznego i na rzecz mieszkańców danej gminy, współfinansowanych zwykle ze środków zewnętrznych w formie refundacji wydatków poniesionych na realizację tychże zadań.

Skorzystaj z dodatkowych pieniędzy w ramach kredytu gotówkowego

Alior Bank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Bank Pekao s.a. logo

Koszt kredytu:

Rata:

VeloBank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Zobacz więcej ofert

Przykład reprezentantywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów gotówkowych wynosi 10,35%. Okres obowiązywania umowy: 48 mies., całkowita kwota pożyczki: 20 000 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 4 298,97 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 298,97 zł. Spłata następuje w 48 ratach równych (annuitetowych). Kalkulacja została dokonana na dzień roku na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 3 mies., max. 10 lat
Maksymalne RRSO: 10,46%

Czy banki w Polsce udzielają kredytów dla stowarzyszeń?

Banki prowadzą akcję kredytową skierowaną do wielu różnych klientów. Czy stowarzyszenie może wziąć pożyczkę lub kredyt w banku? Jak najbardziej, ale kredyty dla NGO, czyli między innymi dla fundacji i stowarzyszeń, udzielane są wyłącznie dla podmiotów, które dowiodą, że mają dobrą zdolność do spłaty danego zobowiązania.

Trudniej jest znaleźć i zaciągnąć kredyt dla małej organizacji pozarządowej niż dla dużej, która ma długą historię działania na rynku i być może zaciągała już kredyty bankowe, które spłaciła w czasie, zapewniając sobie dobrą historię kredytowania.

Rodzaje kredytów dla stowarzyszeń

Możemy wyróżnić kilka rodzajów kredytów udzielanych dla stowarzyszeń:

Kredyty inwestycyjne – to popularny kredyt dla fundacji, stowarzyszeń czy innych organizacji, który przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie lub modernizację majątku trwałego, jaki pozostaje we władaniu organizacji. Na przykład kredyt inwestycyjny może być udzielony na remont czy zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń i tym podobnych. Co istotne, już podczas składania wniosku o kredyt inwestycyjny stowarzyszenie musi określić cel kredytowania i dołączyć do takiego podania szczegółowy biznesplan przedsięwzięcia. Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w formie transz, a okres spłaty to zwykle od 1 do 10 lat.

Kredyt pomostowy – przeznaczony dla kredytobiorców, którzy realizują swoje przedsięwzięcia w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej z Unii Europejskiej lub innych dużych i jednocześnie jak najbardziej wiarygodnych dotacji. Kredyt ten zapewnia stowarzyszeniom i innym organizacjom utrzymanie płynności finansowej przy wcielaniu w życie swoich projektów oraz udostępnia środki na realizację przedsięwzięcia od chwili jego uruchomienia do uzyskania refundacji z dotacji. Spłacany jest z reguły za pomocą środków, które pochodzą z dotacji przekazanej danej organizacji w formie refundacji.

Kredyt obrotowy – to prosty kredyt bankowy udzielany stowarzyszeniom na potrzeby finansowania ich bieżącej działalności, np. na zakup surowców czy materiałów. Przyznawany jest najczęściej na ustalony okres, trwający na ogół 12 miesięcy.

Kredyt współfinansujący – przeznaczany na uzupełnienie lub całkowite pokrycie wkładu własnego organizacji w realizowany projekt.

Jeśli chodzi o okres kredytowania, stowarzyszenia mogą wybierać pomiędzy kredytami:

 • krótkoterminowymi – z okresem zwrotu środków do 1 roku,
 • średnioterminowymi – z okresem kredytowania od 1 do 3 lat,
 • długoterminowymi – z okresem kredytowania powyżej 3 lat.

Zdarza się, że stowarzyszenie złoży do banku wniosek nie o kredyt, ale o promesę kredytową. To przyrzeczenie udzielenia organizacji zobowiązania przez bank na określonych warunkach, ale tylko po spełnieniu przez nią niezbędnych wymagań formalnych.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

Jak wznowić działalność gospodarczą po zawieszeniu

Jak wznowić działalność gospodarczą po zawieszeniu?

by | kwi 30, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Wznowienie działalności gospodarczej pozwala na jej ponowne uruchomienie po zawieszeniu. Przedsiębiorca ma prawo zawiesić ją w dowolnym momencie, ale musi spełnić...

Co to jest kredyt komercyjny

Co to jest kredyt komercyjny?

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Wiele banków ma w swojej ofercie kredyty przeznaczone dla przedsiębiorców. Wśród nich ważne miejsce zajmuje kredyt komercyjny. Sprawdź, czym właściwie jest i na jakie...

Czy stowarzyszenie może wziąć kredyt

Czy stowarzyszenie może wziąć kredyt?

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Kredyt dla stowarzyszeń czy fundacji jest zobowiązaniem, które ma szczególny charakter. Zarówno bank, jak i osoba fizyczna mogą udzielić takiego finansowania. Sprawdź,...

Ryzyko walutowe polskich firm

Ryzyko walutowe polskich firm

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Ryzyko walutowe i ryzyko kursowe to jedno i to samo. Ponosić je kredytobiorcy przy zaciąganiu kredytów indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej, ale i...

Podatek liniowy Ile wynosi i jak obliczyć podatek liniowy

Podatek liniowy. Ile wynosi i jak obliczyć podatek liniowy?

by | kwi 29, 2024 | Finanse firmowe | 0 Comments

Podatek liniowy to jedna z dopuszczalnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który go wybierze, rozlicza się według jednolitej stawki...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Konto firmowe Citi Handlowy – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

Konto firmowe Citi Handlowy – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | kwi 11, 2024 | Citi Handlowy,Finanse firmowe,Konta bankowe | 0 Comments

Jeśli prowadzisz małą firmę i poszukujesz korzystnego rachunku, warto rozważyć konto firmowe w Citi Banku. Nawet bez korzystania z promocji, możesz liczyć na niskie...

Konto firmowe w BNP Paribas – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

Konto firmowe w BNP Paribas – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | kwi 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Finanse firmowe,Konta bankowe | 0 Comments

Konto firmowe w BNP Paribas to jedna z najbardziej rozpoznawalnych propozycji dla przedsiębiorców. Ten bank oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych rozwiązań, w tym Konto...

Konto firmowe w w Banku Pekao S.A. warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

Konto firmowe w Banku Pekao S.A. – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | lut 3, 2024 | Bank Pekao S.A.,Finanse firmowe,Konta bankowe | 0 Comments

W ramach promocji na Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao możesz założyć konto firmowe dla swojej działalności, a zyskać nawet do 2000 zł premii za spełnienie...

Kredyt firmowy w Banku Pekao S.A. Poznaj szczegóły oferty i opinie o kredycie dla firm w Pekao

Kredyt firmowy w Banku Pekao S.A. Poznaj szczegóły oferty i opinie o kredycie dla firm w Pekao

by | sty 28, 2024 | Bank Pekao S.A.,Finanse firmowe | 0 Comments

Finansowanie działalności gospodarczej można zrealizować poprzez skorzystanie z kredytu firmowego oferowanego przez Bank Pekao SA. Produkt ten adresowany jest zarówno...

Konto firmowe w Santander Bank Polska

Konto firmowe w Santander Bank Polska – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | sty 15, 2024 | Finanse firmowe,Konta bankowe,Santander Bank Polska | 0 Comments

W Santander Bank Polska prowadzenie konta firmowego może być nie tylko wygodne, ale także dostępne nawet bez dodatkowych opłat. Bank oferuje różnorodne warianty kont,...

Konto firmowe PKO BP

Konto firmowe PKO BP – warunki, koszty prowadzenia konta i opinie

by | sty 7, 2024 | Finanse firmowe,Konta bankowe,PKO Bank Polski | 0 Comments

Załóż konto firmowe w PKO BP całkowicie online, postępując zgodnie z kilkoma prostymi krokami. Następnie wygodnie zarządzaj kontem poprzez bankowość elektroniczną i...

Sprawdź ofertę kredytów dla firm

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt dla stowarzyszeń?

Przede wszystkim bank, udzielając stowarzyszeniu kredytu, sprawdza, czy będzie ono w stanie go spłacić. Taka organizacja musi więc odznaczać się, podobnie jak wszyscy inni kredytobiorcy, odpowiednio wysoką zdolnością kredytową.

Oznacza to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej. Kredytobiorca, w tym wypadku stowarzyszenie, musi złożyć do wybranego banku dokumenty dochodowe i wszystkie informacje niezbędne do dokonywania oceny tej zdolności.

Zanim bank wyda odpowiednią decyzję kredytową, musi mieć pewność, że stowarzyszenie ubiegające się o zobowiązanie będzie w stanie go spłacić. Dlatego przeprowadza analizę zdolności kredytowej potencjalnego klienta, obejmującą trzy inne analizy:

 • sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • ryzyka transakcji,
 • wartości zabezpieczenia.

Nie bez znaczenia dla możliwości udzielania kredytu dla stowarzyszeń jest to, jak długo dana organizacja istnieje w Polsce. Jeśli jest to zupełnie nowy podmiot, najpewniej spotka się z odmową udzielenia kredytu.

Ugruntowana pozycja na rynku i idące za nią doświadczenie przy realizowaniu konkretnych projektów sprawiają, że stowarzyszenie zyskuje szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji na swój wniosek.

Zabezpieczenie kredytu dla stowarzyszeń

Właściwie każdy bank udzielający kredytu dla stowarzyszenia będzie wymagał od niego ustanowienia konkretnych zabezpieczeń spłaty. Instytucje przyjmują przy tym następujące rodzaje zabezpieczeń:

 • weksel in blanco;
 • poręczenie osób prawnych i fizycznych, wydawane według prawa cywilnego i wekslowego;
 • cesja wierzytelności, czyli umowa cywilnoprawna, na której bazie wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią;
 • zastaw na rzeczach i prawach;
 • blokada środków na rachunku bankowym;
 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości – zabezpieczenie spłaty kredytu, które wymaga dokonania wpisu banku do księgi wieczystej nieruchomości;
 • ubezpieczenie kredytu – ubezpieczenie banku przez wybrane towarzystwo ubezpieczeń majątkowych od ryzyka związanego z ewentualnym niewywiązaniem się ze spłatą kredytu przez kredytobiorcę; zwykle suma gwarancyjna obejmuje przy tym wysokość kredytu wraz z odsetkami;
 • przystąpienie do długu osoby trzeciej – do istniejącego zobowiązania kredytobiorcy przystępuje inna osoba, która oczywiście musi na takie zabezpieczenie wyrazić swoją zgodę.

Jakie dokumenty należy przygotować, starając się o kredyt dla stowarzyszenia?

Podstawą udzielania kredytu dla stowarzyszeń, podobnie jak i w przypadku każdego innego klienta, jest wniosek. Należy do niego dołączyć wymagane dokumenty, wśród których wymienia się:

 • statut stowarzyszenia;
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalności, wraz z bilansem rachunku wyników;
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – zwykle jest ono ważne przez 3 miesiące od chwili jego sporządzenia;
 • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego – numeru REGON;
 • decyzję w sprawie nadania numeru NIP;
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS, a to jest ważne przez 1 miesiąc od chwili jego wydania;
 • aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami – na ogół wymagany jest oryginał dokumentu, a ten jest ważny przez 1 miesiąc od chwili jego wydania;
 • informację o aktualnym stanie zadłużenia, terminowości obsługi dotychczasowego kredytu i wywiązywaniu się z warunków umowy – jeśli dotyczy.

Szukasz alternatywy? Poznaj naszą ofertę kredytów konsolidacyjnychIle kosztuje kredyt dla stowarzyszeń?

Koszt kredytu dla organizacji czy stowarzyszenia kształtowany jest przez prowizje i marże bankowe, które ustalane są indywidualnie dla klienta. Produkt ten jest kosztowniejszy, jeśli konieczne jest w jego przypadku ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń spłaty – zwykle tak się właśnie dzieje.

Jak mają się kwestie okołokredytowe do pożyczek dla stowarzyszeń? Należy pamiętać o tym, by w takim przypadku zapłacić podatek. Jak wiele wspólnego mają ze sobą pożyczka dla stowarzyszenia i PCC?

Nie zawsze trzeba będzie opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki zawarta przez organizację pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania statutowe nieodpłatne będzie na przykład zwolniona z tego podatku.

Oferta kredytów dla stowarzyszeń w bankach działających w Polsce

Zasadniczo oferta kredytów dla stowarzyszeń w bankach działających w Polsce jest mocno okrojona. Podmioty te wciąż nie są na tyle atrakcyjną grupą potencjalnych klientów, by instytucje kredytujące chciały tworzyć dla nich specjalną ofertę.

Właściwie tylko jeden bank w Polsce ma w swojej ofercie kredyty dla stowarzyszeń, dokładniej mówiąc – kredyty przeznaczone dla organizacji pozarządowych. To Kasa Stefczyka, która jest gotowa udzielić kredytu inwestycyjnego dla organizacji pozarządowych.

Warunkiem jest to, by taki podmiot działał na rynku od co najmniej 24 miesięcy i miał rachunek bieżący w Kasie Stefczyka (przy wyższych kwotach kredytu rachunek ten musi być wykorzystywany od co najmniej 12 miesięcy).

Wkład własny przy takim kredycie wynieść musi co najmniej 20 proc. Kwota kredytu inwestycyjnego dla stowarzyszeń i innych organizacji może sięgać od 100 tys. zł do 17 mln zł, a okres kredytowania – od 4 miesięcy do 30 lat.

Sprawdź aktualną ofertę darmowych pożyczek online

Sprawdź podobne artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Ile cyfr ma numer konta jak to sprawdzić

Ile cyfr ma numer konta – jak to sprawdzić?

by | maj 13, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Ile cyfr ma numer konta bankowego? Zasadniczo 26, a poszczególne sekwencje następujących po sobie liczb niekoniecznie są przypadkowe. Dodając do numeru rachunku kod PL,...

Konto oszczędnościowe w PKO BP jak założyć

Konto oszczędnościowe w PKO BP – jak założyć?

by | maj 12, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj | 0 Comments

W ofercie kont oszczędnościowych PKO Banku Polskiego dostępne są dwie propozycje rachunków. Zapoznaj się z ich warunkami, poziomem oprocentowania oraz kosztami...

Przelew SEPA co to jest przelew europejski SEPA jak działa i kiedy warto z niego korzystać

Przelew SEPA – co to jest przelew europejski SEPA, jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

by | maj 11, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego, którego możesz użyć do przekazania środków w euro na konto za granicą. W Polsce oferuje go większość banków. Sprawdź, co...

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

by | maj 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe | 0 Comments

Jak zamknąć konto BNP Paribas? O dziwo, nie możesz tego zrobić poprzez system transakcyjny. Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby zlikwidować rachunek bez...

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych?

by | maj 10, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych? Wbrew pozorom, to co miało oznaczać finansową ulgę, dla niektórych kredytodawców okazało się prawdziwą pułapką....

Wakacje kredytowe 2024 Kiedy i dla kogo

Wakacje kredytowe 2024. Kiedy i dla kogo?

by | maj 8, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić raty...